Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Agnieszki Gawędy


długoletniego pracownika
Ośrodka Wypoczynkowego
Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku,
Osoby otwartej, służącej pomocą i radą,
oddanej sprawom Uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym
oraz Przyjaciołom Zmarłej,

których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Haliny Czudek


pracownika Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
w latach 1971–1993,
cenionego nauczyciela akademickiego
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego,
Osoby życzliwej i serdecznej,
zawsze służącej pomocą i dobrym słowem,
powszechnie lubianej i szanowanej, oddanej sprawom Uczelni.

Będzie nam Jej brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Zbigniewa Kieresia

cenionego nauczyciela akademickiego Instytutu Historii
Uniwersytetu Śląskiego w latach 1973–1998,
Prodziekana ds. Dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych
w latach 1993–1996,
Osoby życzliwej i serdecznej, służącej pomocą i dobrym słowem,
powszechnie lubianej i szanowanej, oddanej sprawom Uczelni.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach