Dr Cecylia Tatoj z Zakładu Hispanistyki UŚ w 2015 roku otrzymała tytuł lidera umiędzynarodowienia UŚ w kategorii młodszy pracownik naukowy

Największym sukcesem nauczyciela są jego uczniowie

Celem konkursu, nad którym patronat objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Dr Cecylia Tatoj (pierwsza z prawej) ze studentami z Hiszpanii, reprezentującymi uczelnie z Alicante, Granady,
León, Valladolid i Las Palmas
Dr Cecylia Tatoj (pierwsza z prawej) ze studentami z Hiszpanii, reprezentującymi uczelnie z Alicante, Granady, León, Valladolid i Las Palmas

– Największym sukcesem nauczyciela są jego uczniowie – mówi laureatka konkursu. – Zatem za moje najważniejsze osiągnięcie uważam fakt, że studenci języka hiszpańskiego są jednymi z najbardziej mobilnych studentów naszego Uniwersytetu, a ich głód poznania Hiszpanii oraz krajów hispanojęzycznych jest z roku na rok większy. Prawie co drugi absolwent naszego kierunku odbył część studiów lub praktykę poza granicami naszego kraju. Równocześnie systematycznie wzrasta liczba Hiszpanów, którzy zamiast Krakowa czy Warszawy wybierają Śląsk i Zagłębie.

Dr Cecylia Tatoj za duży sukces uznaje fakt, iż udało się nawiązać współpracę z Ameryką Łacińską, od dwóch lat uczelnia wysyła studentów na Uniwersytet w Guadalajarze w Meksyku. W tym roku dzięki prof. Joannie Wilk- -Racięskiej Zakład Hispanistyki rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Autonomicznym Nuevo León w Meksyku, na którą otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+ poza Unia Europejską. Współpraca z krajami Ameryki Południowej przełożyła się także, w ogromnej mierze dzięki dr hab. Pawłowi Jędrzejce, na wspólną polsko-hiszpańsko-argentyńską organizację międzynarodowej konferencji oraz hiszpańskojęzyczny numer czasopisma naukowego „RIAS”, współredagowany przez dr C. Tatoj, który właśnie ukazał się drukiem Wydawnictwa UŚ.

Ponadto Koło Naukowe Studentów Języków Romańskich działające pod przewodnictwem mgr. Mateusza Króla, którego opiekunem naukowym jest dr Cecylia Tatoj, zorganizowało II Międzynarodową Konferencję Studentów Języków Romańskich. Prężna działalność naukowa Koła została również nagrodzona. Czasopismo naukowe „ReVue”, które wydaje, znalazło się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (otrzymało 4 punkty).

Warto wspomnieć również o współpracy z Instytutem Cervantesa w Krakowie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Jej owocem jest coroczna konferencja na temat dydaktyki języka hiszpańskiego oraz rozpoczęcie wydawania publikacji na temat metodyki nauczania języka hiszpańskiego – pierwszy tom pt. „Tendencias en la enseñanza de español LE. Perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas”, którego współredaktorem jest dr Tatoj, w 2015 roku opublikowało Wydawnictwo UJ.

Dr Cecylia Tatoj mówi również o planach: – Uniwersytet w Tarragonie oraz Uniwersytet w Extremadurze chcą dodać do naszej dotychczasowej wymiany studentów praktyki pedagogiczne, które hiszpańscy studenci odbywaliby w naszym Instytucie. Uniwersytet w Granadzie oraz Uniwersytet w Alicante wyraziły chęć, aby ich studenci pisali i bronili prace licencjackie na dwóch uczelniach – w Hiszpanii i w Polsce. W tym wypadku będę ich współpromotorem. Pragnę także rozszerzać naszą współpracę z Ameryką Łacińską w ramach programu Erasmus+.

Hispanistka stara się o dofinansowanie wymiany akademickiej z uniwersytetami Nuevo León (Meksyk) i Villa María w Cordobie (Argentyna), a także z hispanistyką na Tajwanie.

– Mam również nadzieję na rozwinięcie współpracy z Akademią Nauk Republiki Dominikany. Duży potencjał widzę we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Kadyksie, z którego kadrą współpracuję od kilku lat. Moim marzeniem jest nadanie większego rozmachu współpracy z Uniwersytetem w Wenecji – dotychczas współdziałaliśmy przy organizacji dwóch konferencji, jednej we Włoszech, drugiej w Sosnowcu, a także zaproszono nas do współpracy przy dwóch projektach.

Na wiosnę wraz z Instytutem Cervantesa w Krakowie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim dr Cecylia Tatoj współorganizuje międzynarodowe sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Hiszpańskiego. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się natomiast kolejna konferencja współorganizowana przez Instytut Cervantesa, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski. Z Sergio Balchesem Ariasem z Uniwersytetu Jagiellońskiego romanistka z Zakładu Hispanistyki UŚ planuje wydanie drugiego tomu monografii dotyczącej nauczania języka hiszpańskiego.

– Chciałabym skorzystać z okazji i z całego serca podziękować całemu zespołowi Działu Współpracy z Zagranicą, na czele z kierownik Agatą Wójcik. Bez ich ciężkiej pracy wymiana międzynarodowa nie rozwijałaby się tak prężnie. Szczególnie dziękuję za zaangażowanie Jarosławowi Gąsiorowi, który cierpliwie i z niezmienną życzliwością odpowiada na tysiące moich pytań. Chciałabym także podziękować prof. Joannie Wilk-Racięskiej, kierownik Zakładu Hispanistyki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, za zaufanie, którym mnie obdarzyła, powierzając mi jedenaście lat temu funkcję koordynatora programu Erasmus – podsumowała dr Cecylia Tatoj.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Monika Ledwoń