Posiedzenie Prezydium KRASP w Katowicach

18 stycznia Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł uczestników posiedzenia Prezydium Kon- 2
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
18 stycznia Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł uczestników posiedzenia Prezydium Kon- 2 ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
i wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin
Wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bie- 4
lecki oraz honorowa przewodnicząca KRASP prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bie- 4 lecki oraz honorowa przewodnicząca KRASP prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
Uczestnicy posiedzenia Prezydium KRASP w Katowicach
Uczestnicy posiedzenia Prezydium KRASP w Katowicach


Fotografie: Agnieszka Szymala