Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. Red. Ewa Żurawska , Jerzy Sperka

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Pod kierunkiem Wiesława Kaczanowicza , red. Agata Kluczek , Norbert Rogosz , Agnieszka Bartnik TEOLOGIA. Wojciech Góralski , Andrzej Pastwa : „Rodzina suwerenna – Kościół domowy”. W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 33. Red. Piotr Łaciak Andrzej J. Noras : Kłopoty z filozofią

SOCJOLOGIA. Niedokończone tożsamości społeczne – szkice socjologiczne. Red. Jacek Wódz , Grzegorz Libor

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 13. Red. Jan Iwanek , Rafał Grajcar

Miron Lakomy : Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1/2 (5): Ekonomie literatury / Historie Literatury. Prezentacje: Justyna Bargielska. Red. naczelny Adam Dz i a d e k , redaktorzy materiałów w części „Ekonomie literatury” Michał Kłosi ński , Paweł Tomczok , redaktor materiałów w części „Historie literatury” Józef Olejniczak

Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski. Red. Henryk Czubała , Krystyna Latawiec , Włodzimierz Próchnicki , Krzysztof Kłosiński

Grafomania. Red. Maciej Tr ame r , Jan Zając

Skamander. T. 11: Reinterpretacje. Red. Maciej Tr ame r , Agnieszka Wójtowicz

Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach. Red. Mariola Jarczykowa , Bożena Mazurkowa , udz. Szymon Piotr Dąbr owski

Krzysztof Grudnik : Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego

Jacek Lyszczyna : Romantyczne lektury

Wojciech Śmieja : Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. Red. nacz. Bożena Tokarz , red. tematyczny Leszek Małczak

Anna Ruttar : Poezja Josipa Severa w perspektywie muzyczności

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2014, nr 1. Red. nacz. Magdalena Pastuchowa . Red. naukowi tomu Magdalena Pastuchowa , Mirosława Siuciak , Katarzyna Sujkowska-Sobisz

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Ewa Półtorak : L’ impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes

Kamilla Termińska : Studia z hebrajszczyzny biblijnej. Niedoczytanie moje

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Ewa Kapela : Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych)

STUDIA O KULTURZE. Intymne – prywatne – publiczne. Red. Ewa Wąchocka

Justyna Hanna Budzik : Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina

Magdalena Kempna - Pieniążek : „Neo-noir”. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu

Urszula Żydek-Bednarczuk : Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce

PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7. Ed. Barbara Mikołajczyk

Swoiste źródła prawa. Red. Bogdan Dolnicki

Olga Sitarz : Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna i kryminalnopolityczna

PSYCHOLOGIA. Damian Grabowski : Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników

PEDAGOGIKA. Cultivating and Forming Regional Traditions by the Visegrad Group Teachers. Ed. Beata Pituła , Anna Waligóra-Huk

Magdalena Christ : Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych

Krzysztof Maliszewski : Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”

BIOLOGIA. Alicja Barć , Andrzej Brzeg , Aldona K. Uziębło , Stanisław Wika : The upland mixed fir coniferous forest „Abietetum albae” Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow- Częstochowa Upland. Differentiation, regional specificity, structure, dynamics, and maintenance

Podręczniki i skrypty

NAUKI O ZIEMI. Włodzimierz Łapot : Diament. Praktikum gemmologiczne. Wyd. 2.