Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. prof. zw. dr. hab. Antoniego Witosza

długoletniego pracownika naukowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego,
autora licznych prac naukowych.

Utraciliśmy znamienitego uczonego i cenionego nauczyciela akademickiego, wychowawcę
i promotora studentów i młodych naukowców,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
życzliwego i serdecznego, oddanego ludziom i sprawom Uczelni.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Uczniom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego


profesora Uniwersytetu Śląskiego, z którym związany był od 1973 roku, prodziekana Wydziału Filologicznego w latach 1981–1987,
dyrektora Instytutu Języka Angielskiego w latach 1989–2008,
wybitnego językoznawcy, glottodydaktyka,
pioniera polskich badań psycholingwistycznych,
autora licznych prac naukowych,
członka towarzystw naukowych w kraju i za granicą,
uhonorowanego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
i Złotym Krzyżem Zasługi.

Utraciliśmy kompetentnego uczonego i organizatora życia naukowego,
współtwórcę anglistyki na Uniwersytecie Śląskim,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcę wielu pokoleń anglistów,
cieszącego się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15 września 2015 roku
zmarł

prof. zw. dr hab. Janusz Arabski

anglista

Współorganizator Wydziału Filologicznego UŚ,
prodziekan ds. kształcenia (1981–1982, 1983–1987),
dyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ (1989–2008),

współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego
i Języków Obcych i jej prorektor (1994–2005).

Absolwent anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
w którym pracował w latach 1965–1973. W latach 1973–2015 związany był z Uniwersytetem Śląskim. Członek licznych towarzystw naukowych w kraju i za granicą.
Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Psycholingwistyki Stosowanej.
Odszedł wybitny językoznawca, glottodydaktyk,
pionier polskich badań psycholingwistycznych,
współtwórca nowoczesnej anglistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pozostanie w naszej pamięci.

Najbliższym śp. Profesora
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
wraz z całą społecznością pracowników i studentów

 

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Mateusza Nawrata


studenta kierunku informatyka
na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego,
Kolegi i Przyjaciela, osoby lubianej i szanowanej.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

śp.
dr. Marcina Wrony


reżysera i scenarzysty, cenionego nauczyciela akademickiego,
adiunkta w Zakładzie Reżyserii Telewizyjno-Filmowej
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytetu Śląskiego,
członka Europejskiej Akademii Filmowej
oraz Polskiej Akademii Filmowej,
eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Odszedł jeden z najzdolniejszych twórców
młodego pokolenia polskiego kina
i teatru, autor cenionych spektakli teatralnych oraz filmów fabularnych
prezentowanych na wielu festiwalach filmowych w Polsce i za granicą,
laureat licznych nagród i wyróżnień.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom
i Współpracownikom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się z nimi w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr. Henryka Borgosza

emerytowanego, cenionego nauczyciela akademickiego
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Śląskiego.

Utraciliśmy Osobę serdeczną służącą pomocą i dobrą radą,
oddaną ludziom i sprawom Uczelni.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Marii Jędrzejowskiej


długoletniego pracownika administracyjnego
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego,
Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego,
Osoby otwartej, służącej pomocą i radą,
oddanej sprawom Uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Adama Rotera


długoletniego i cenionego pracownika naukowego w Katedrze Pedagogiki
Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Utraciliśmy twórczego badacza i utalentowanego nauczyciela akademickiego,
Osobę mądrą i życzliwą, służącą pomocą i dobrą radą,
powszechnie lubianą i szanowaną, oddaną ludziom i sprawom Uczelni,
przyjaciela młodzieży studenckiej.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach