10 czerwca w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych UŚ w Sosnowcu odbyły się obchody jubileuszu 40-lecia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Czterdzieści lat minęło…

W uroczystości oprócz pracowników Instytutu i studentów wzięli udział m.in. konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Wiktor Kolesnikow z małżonką, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Sosnowcu, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenia Polska-Rosja, Klubu Rusycysty, Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytutów neofilologicznych UŚ, pracownicy Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu, emerytowani pracownicy IFW UŚ, absolwenci oraz przyjaciele Instytutu.

Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i prezes Stowarzyszenia Polska-Rosja dr Jerzy
Smoliński, prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Marek Rasiński i prof. zw. dr hab. Henryk
Fontański
Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i prezes Stowarzyszenia Polska-Rosja dr Jerzy Smoliński, prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Marek Rasiński i prof. zw. dr hab. Henryk Fontański

Uroczystość poprowadzili wicedyrektorzy IFW UŚ dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik i dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek. Przybyłych na jubileusz gości powitał dyrektor IFW prof. zw. dr hab. Henryk Fontański, który poprosił dr hab. Ewę Straś o przedstawienie historii Instytutu.

Dzieje Instytutu sięgają 1968 roku, kiedy powołano do życia Uniwersytet Śląski, powstały z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii UJ. Po kilku latach w roku 1973 na nowym Wydziale Filologicznym utworzono Instytut Filologii Obcych kierowany przez prof. zw. dr. hab. Kazimierza Polańskiego. I to właśnie w ramach tego Instytutu powstał Zakład Filologii Rosyjskiej kierowany przez prof. Mariana Jurkowskiego we współpracy z prof. Albertem Bartoszewiczem. Zakład stał się zalążkiem Instytutu. Trzeba pamiętać, że w tym czasie wszystkie neofilologie mieściły się w Sosnowcu, w siedzibie dawnego Domu Kultury „Górnik” przy ul. Bando 10 (obecnie Żytnia 10). Wyłączenie Zakładu Filologii Rosyjskiej ze struktur IFO nastąpiło 1 października 1975 roku, tym samym Zakład został przekształcony w samodzielną jednostkę: Instytut Filologii Rosyjskiej, z jego nową siedzibą znajdującą się tuż obok – w budynku Szkoły Podstawowej nr 7. To z nim związane są, jak podkreśliła Ewa Straś, 33 lata istnienia Instytutu, od roku akademickiego 1998/1999 noszącego miano Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. W 2007 roku nastąpiła zmiana lokum, pożegnano stary budynek i zabierając ze sobą wspomnienia i kartony z całym dobytkiem, pracownicy przenieśli się do nowej siedziby na Grota-Roweckiego 5.

Uroczystości jubileuszowe były okazją do snucia wspomnień i opowiadania anegdot poświęconych nie tylko miejscu, ale i osobom, które tworzyły zespół i atmosferę w Instytucie. Swoimi refleksjami podzielili się m.in. prof. zw. dr hab. Piotr Fast, dr hab. Ewa Straś, prof. zw. dr hab. Henryk Fontański oraz dr Teresa Zobek, a także przedstawicielki absolwentów Bogusława Wajdzik i Lidia Koźlik. Wszyscy zgodnie podkreślali rolę prof. Gabrieli Porębiny w kształtowaniu się oblicza Instytutu. Część wspomnieniowa obchodów zakończyła się miłym i nieoczekiwanym dla gospodarzy i gości występem niespodzianką Miłosza Goli z Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, który wykonał na akordeonie utwór Czterdzieści lat minęło.

Jubileusz 40-lecia IFW UŚ stał się również okazją do uhonorowania dyrektora IFW UŚ prof. zw. dr. hab. Henryka Fontańskiego Medalem „Mickiewicz – Puszkin”, przyznanym „za zasługi w promowaniu języka rosyjskiego oraz współpracy kulturalnej i naukowej ze Wschodem” z inicjatywy Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Nagrodę wręczyli dr Jerzy Smoliński oraz Marek Rasiński. Oficjalną część obchodów zakończyły wystąpienia zaproszonych gości: prorektora ds. kształcenia i studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka oraz konsula generalnego, który wręczył dyrektorowi IFW pamiątkową tradycyjną ceramikę rosyjską, a także przedstawicieli Urzędu Miasta w Sosnowcu, którzy złożyli na ręce dyrektora IFW UŚ kwiaty oraz list gratulacyjny od prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.

Drugą część jubileuszu wypełnił program artystyczny Muzyczne ślady przeszłości z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Rosyjskiego promujących język i kulturę rosyjską, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń w IFW. Na zaproszenie Koła Naukowego Rosyjska Ruletka jak co roku przybyli do Instytutu uczniowie i nauczyciele wielu szkół z województwa śląskiego, by zaprezentować swoje artystyczne osiągnięcia. Przedsięwzięcie uświetniły również występy absolwentów oraz studentów IFW.

W holu głównym zebranym zaprezentowano niezwykle bogaty dorobek naukowy pracowników IFW, wystawę fotografii z życia Instytutu pt. Wspomnienia zapisane w kadrze oraz wystawę Starej książki czar, prezentującą zbiory książki dawnej XIX- -wiecznej udostępnione przez Bibliotekę IFW.

Autorzy: Lidia Mięsowska , Anna Tyka
Fotografie: Lidia Mięsowska