Konferencja „8th International Summer School on Aggregation Operators”

7 lipca 2015 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się
inauguracja międzynarodowej konferencji „8th International Summer
School on Aggregation Operators”
7 lipca 2015 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja międzynarodowej konferencji „8th International Summer School on Aggregation Operators”
Konferencja została zorganizowana przez Instytut Matematyki
Uniwersytetu Śląskiego i trwała do 10 lipca 2015 roku
Konferencja została zorganizowana przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego i trwała do 10 lipca 2015 roku
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja
Ratuszna
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna
Dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia,
współpracy z otoczeniem i promocji
Dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji
Wykład inauguracyjny pt. „Fuzzy implications: some algebraic
perspectives” wygłosił prof. Balasubramaniam Jayaram
Wykład inauguracyjny pt. „Fuzzy implications: some algebraic perspectives” wygłosił prof. Balasubramaniam Jayaram
Organizator konferencji dr hab. Michał Baczyński, zastępca dyrektora
Instytutu Matematyki
Organizator konferencji dr hab. Michał Baczyński, zastępca dyrektora Instytutu Matematyki


Fotografie: Monika Jodłowska