XLVIII inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet – miejsce dialogu

2 października w auli Wydziału Teologicznego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016. W ceremonii uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz ministerialnych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy i prorektorzy śląskich uczelni, a także wielu znakomitych gości ze świata nauki, duchowieństwa, polityki, gospodarki, kultury i mediów oraz społeczność akademicka uczelni.

2 października w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2015/2016
2 października w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, otwierając XLVIII w historii śląskiej Alma Mater rok akademicki, przedstawił sytuację polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskich ośrodków akademickich. Wprawdzie nieporównywalnie niższe dofinansowanie polskich uczelni, dalece odbiegające nawet od średniej dotacji w Unii Europejskiej nie wpływa na obniżenie jakości badań naukowych i kształcenia, decyduje jednak o znacznym ograniczeniu możliwości i obniżeniu komfortu pracy zarówno kadry uczącej, jak i studiującej młodzieży. JM Rektor przypomniał także niezmienną i niepodlegającą modyfikacji podstawową misję uniwersytetu, którą jest przede wszystkim przygotowywanie do życia społecznego światłych, otwartych i tolerancyjnych obywateli.

Minister sprawiedliwości Borys Budka, absolwent (2002 r.) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, podziękował za wiedzę zdobytą na uczelni i wychowanie, które zawdzięcza znakomitym nauczycielom akademickim.

– Jestem zaszczycony i wdzięczny za to, że właśnie dzięki Uniwersytetowi Śląskiemu, dzięki Wydziałowi Prawa i Administracji, jego wspaniałym profesorom, doktorom i magistrom mogę sprawować tę zaszczytną funkcję rządową ministra sprawiedliwości. Nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem, gdyby nie państwa trud, gdyby nie jakość kształcenia. Zawsze z dumą podkreślam, jaki uniwersytet ukończyłem – zakończył swoje wystąpienie minister Budka.

Metropolita katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ Wiktor Skworc podziękował za wybór miejsca inauguracji, przypominając, że Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w bieżącym roku świętuje 15 lat istnienia. Arcybiskup wskazał również na istotny kontekst rocznicowy: 28 października 1925 roku została powołana do życia bullą papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas diecezja katowicka, a 30 października 1955 roku w dramatycznych okolicznościach, podczas wysiedlenia biskupów katowickich, odbyła się konsekracja katedry Chrystusa Króla.

W programie uroczystości znalazły się między innymi ceremonie nadania tytułów profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego
oraz wręczenia nagrody Pro Scientia et Arte
W programie uroczystości znalazły się między innymi ceremonie nadania tytułów profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego oraz wręczenia nagrody Pro Scientia et Arte

– Od 48 lat mamy własny uniwersytet, cieszymy się tą uczelnią i cieszymy się, że od 15 lat na tym uniwersytecie jest Wydział Teologiczny – podkreślił arcybiskup Skworc.

Nawiązując do misji uniwersytetu, Wielki kanclerz Wydziału Teologicznego przytoczył słowa papieża Franciszka I zaczerpnięte z encykliki Laudato si: „Konieczny jest również dialog między samymi naukami, ponieważ każda z nich jest zwykle zamknięta w granicach swego własnego języka, a specjalizacja prowadzi do izolacji i absolutyzacji swej wiedzy. Uniemożliwia to właściwe podejście do problemów środowiska. Równie konieczny jest otwarty i przyjazny dialog pomiędzy różnymi ruchami ochrony środowiska, nie brakuje bowiem między nimi walk ideologicznych. Powaga kryzysu ekologicznego wymaga od nas wszystkich myślenia o dobru wspólnym i podążania drogą dialogu, wymagającego cierpliwości, ascezy i wielkoduszności. Zawsze pamiętajmy, że rzeczywistość jest ważniejsza od idei”.

– Myślę, że możemy te słowa papieża Franciszka przyjąć jako dedykację na nowy rok akademicki, w którym chcę życzyć wszystkim, żebyśmy rzeczywistość naszego uniwersytetu budowali w duchu tych słów, w dialogu, patrząc ku dobru wspólnemu, to dobro wspólne budując, a także budując ten nasz wspólny dom. I na to wspólne budowanie wszystkim: Szczęść Boże! – zakończył metropolita katowicki.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił znaczenie śląskiej Alma Mater nie tylko w mieście i regionie, ale także daleko poza jego granicami. Zdaniem włodarza aglomeracji Uniwersytet, jedna z największych uczelni w kraju, odmienia oblicze Katowic, z miasta utożsamianego z węglem i stalą przeobrażając go w miasto akademickie. Zwracając się do nowo przyjętych studentów, Marcin Krupa życzył im, aby zarówno Uniwersytet Śląski, jak i miasto Katowice stały się inspiracją do dalszego rozwoju nie tylko w okresie studiowania, ale również na całe życie.

– Marzyłbym sobie, aby większość z was pozostała w naszym mieście – zachęcał prezydent Katowic.

Każda inauguracja roku akademickiego jest wydarzeniem w życiu społeczności akademickiej, dla nowo przyjętych studentów staje się jednak momentem jedynym i niezapomnianym. Podczas tegorocznej uroczystej immatrykulacji w jednym szeregu stanęli studenci pierwszego roku i doktoranci. Ceremonii przewodził prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. W słowach skierowanych do studentów przypomniał, że wybór uniwersytetu publicznego jest nie tylko przywilejem, ale i poważnym zobowiązaniem.

Immatrykulacja nowo przyjętych studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
Immatrykulacja nowo przyjętych studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

– Uniwersytet publiczny jako instytucja wiedzy ma pewien dodatek, inny niż wszystkie instytucje, gdzie uprawia się badania naukowe i prowadzi kształcenie. Są trzy typowe formy działalności instytucji wiedzy, instytucji nauki: kształcenie studentów, badania naukowe i usługi dla partnerów podmiotów zewnętrznych. Uniwersytet publiczny, a więc utrzymywany ze środków publicznych, realizując swoją misję, oczekuje od was jeszcze innej aktywności: tej, do której społeczeństwo ma prawo, mianowicie oczekuje waszej obecności i aktywności w życiu publicznym, dowodu na to, że wykształcenie i wiedza nie są tylko czymś, co się uprawia w murach uniwersytetu, albo czymś, co się stosuje w życiu i karierze zawodowej, ale także jest czymś widzialnym, co czyni z was innych obywateli niż ci, którzy wykształcenia nie posiadają. To zobowiązanie, które przyjmujecie, podejmując kształcenie na uniwersytecie publicznym, jest kredytem, jakiego społeczeństwo wam udziela. Bądźcie widzialni jako ludzie uniwersytetu także w przestrzeni publicznej, bardzo tego potrzebujemy – zaapelował prorektor do wstępujących w mury uczelni studentów, a doktorantom życzył: – Radujcie się nauką nie tylko jako zawodem, ale też jako pewną formą życia.

Od ośmiu lat Uniwersytet Śląski, doceniając decydującą wagę i znaczenie profesury dla ugruntowania dobrego imienia śląskiej wszechnicy, zaszczyca wybitnych uczonych i twórców, którzy wnoszą znaczny wkład w rozwój uczelni, tytułem honorowego profesora Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku grono to powiększyli: prof. zw. dr hab. Józef Bańka (UŚ), prof. zw. dr hab. Jerzy Chmielowski (UŚ), prof. zw. dr hab. Czesław Głombik dr. h.c. Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (UŚ), prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (UŚ), prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak (UŚ) oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Brzeziński dr. h.c. multi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i prof. dr hab. Jan Štěpán (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu).

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, przypomniał najważniejsze osiągnięcia pracowników Uniwersytetu w ubiegłym roku akademickim. Były to m.in.: przyznanie Centrum Studiów Polarnych, które tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN, statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zakończenie sukcesem największego z realizowanych dotychczas na uczelni projektów badawczych, który dotyczył zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, znakomite efekty w dziedzinie konkursowego pozyskiwania dofinansowania na badania naukowe oraz 73 stopnie doktora habilitowanego i 30 tytułów profesorskich, przyznanych przez prezydenta RP naukowcom ze śląskiej Alma Mater.

Najwyższym i najbardziej zaszczytnym wyróżnieniem Uniwersytetu Śląskiego jest nagroda Pro Scientia et Arte, którą od 2002 roku honorowane są wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników uczelni. Tegorocznym laureatem został prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, któremu przypadł zaszczyt wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. Tytuł wykładu brzmiał Pochwała filologii.

Uroczystości inauguracyjne muzycznie uświetnił Akademicki Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Szymala