Mgr Agnieszka Hutniczak jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, a obecnie studentką studiów doktoranckich na tym Wydziale

Rośliny, piękno natury i... orkiestra dęta

Doktorantka mówi o sobie, że jest biologiem z wykształcenia i biologiem z zamiłowania, wielbicielką natury i szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej. Dlatego gdyby dziś miała po raz drugi dokonać wyboru studiów, z pewnością postawiłaby na ten sam kierunek.

Mgr Agnieszka Hutniczak, doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Mgr Agnieszka Hutniczak, doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

– Studia na poziomie magisterskim zakończyłam w czerwcu ubiegłego roku. Kontynuacja nauki przez podjęcie studiów doktoranckich była dla mnie oczywistą decyzją, motywowaną chęcią poszerzenia wiedzy oraz pogłębienia swoich zainteresowań – wyjaśnia magister Hutniczak. – Rośliny interesowały mnie od zawsze, zachwycały kolorami, zapachami, rozmiarami i tym, jak szybko potrafi zmieniać się ich wygląd, często bowiem metamorfozy następują nie tylko pod wpływem pór roku, ale także znacznie szybciej, w trakcie doby lub dnia.

Już w trakcie trwania studiów magisterskich postawiła na naukową aktywność, biorąc udział w różnorodnych warsztatach i imprezach zorientowanych wokół zagadnień związanych z roślinami. Niejednokrotnie przygotowywała wówczas oprawę muzyczną, korzystając ze zdobytych podczas wcześniejszych etapów nauki umiejętności, ukończyła bowiem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, uzyskując tytuł zawodowy muzyka, specjalność: instrumentalista w zakresie gry na oboju. Współpracowała przy organizowaniu takich imprez wydziałowych, jak Noc Biologów czy Fascynujący świat roślin. Kolejną inicjatywą młodej badaczki było prowadzenie interaktywnych warsztatów edukacyjnych w Fundacji Europejskie Centrum Ziemi przy plenerowej wystawie „Arbores Vitae – Ostatnia taka puszcza” („Arbores Vitae – The last European primeval forest”), która została zorganizowana w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, oraz w ramach XXII Tygodnia Ziemi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ponadto uczestniczyła w projekcie dotyczącym monitoringu biologicznego rzek oraz w realizacji zlecenia dotyczącego wpływu zanieczyszczeń na strukturę siedlisk makrofitów w wyznaczonych punktach pomiarowych dorzecza Wisły.

Od kilku lat Agnieszka Hutniczak współpracuje ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie jako edukator prowadzi zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „Przyrodnicze Spotkania ŚOB”. Dodatowo jako wolotariuszka doktorantka pomaga przy organizacji imprez plenerowych Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.

– Zawsze staram się przekazywać rzetelną wiedzę o środowisku, a także rozbudzać w dzieciach i młodzieży wrażliwość na piękno natury oraz kształtować chęć działania na rzecz środwiska – wyjaśnia magister Hutniczak. – Jestem przekonana, że uczeń, który odpowiednio wcześnie odbierze przygotowanie ekologiczne, będzie w przyszłości starał się dbać o środowisko.

Zainteresowania naukowe doktorantki były dotąd zorientowane głównie wokół roślinności ruderalnej Górnego Śląska, gatunków inwazyjnych i ich wpływu na rodzimą szatę roślinną. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w kilku publikacjach o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym oraz naukowym, opublikowanych lub już zrecenzowanych, oczekujących na ukazanie się. Aktualne roślinnej na nieużytkowanych terenach kolejowych Górnego Śląska.

Naukowa aktywność Agnieszki Hutniczak została nagrodzona Wyróżnieniem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego roku akademickiego 2013/2014. Oprócz uzyskania dyplomu potwierdzającego ukończone studia, doktorantka posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli biologii i przyrody, kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny (z uwagi na ukończoną szkołę farmaceutyczną), a ponadto jest specjalistą pierwszego stopnia w zakresie ruchu rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. Mgr Hutniczak jako osoba otwarta na poszerzanie wiedzy i łatwo nawiązująca kontakty brała udział w wielu szkoleniach, a także ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Z dużą łatwością potrafi przekazywać posiadaną wiedzę, czego dowodem są wyróżnienia za najlepsze wystąpienia ustne podczas III Ogólnopolskiej Konferencji w Kielcach oraz Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów w Lublinie.

– Moje życie nie koncentruje się jednak wyłącznie na nauce, sporo czasu poświęcam swojemu hobby – opowiada Agnieszka Hutniczak. – Gram w Orkiestrze Dętej „Bytom” jako oboistka. Wspólnie z orkiestrą biorę udział w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Razem z orkiestrą nagrałam płytę Muzyka sakralna.

Koncertowanie, udział w różnych formach działalności propagującej kulturę muzyczną, przynosi jej wiele korzyści, których miarą są głębokie przeżycia emocjonalne odbiorców.

Autorzy: Agata Hajda
Fotografie: Archiwum A. Hutniczak