Od 27 marca do 18 maja 2015 roku odbywały się XXIII Dni Ziemi w Sosnowcu

Nauka przez działanie i obserwację

Dni Ziemi to cykl imprez edukacyjnych realizowanych w okresie wiosennym w Sosnowcu – na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w Państwowym Instytucie Geologicznym PIB oraz w placówkach edukacyjnych Sosnowca. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Zmieniający się krajobraz mojego miasta”, a zadaniem uczniów było dostrzeżenie zmian, jakie w ostatnich latach zachodziły w przestrzeni miejskiej. Koordynatorem działań ekologicznych w tym roku został dr hab. Adam Hibszer – pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk o Ziemi do spraw współpracy ze szkołami.

Zwycięska praca autorstwa Karola Pikuły i Dawida Szewczyka z I klasy VI LO im. Janusza
Korczaka w Sosnowcu w konkursie III LO im. Bolesława Prusa w Sosnowcu
Zwycięska praca autorstwa Karola Pikuły i Dawida Szewczyka z I klasy VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu w konkursie III LO im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

Przedszkola

Przedszkola ze względu na specyfikę zajęć są wyjątkowo nasycane treściami ekologicznymi. Często w zajęciach bierze udział całe przedszkole, ucząc się właściwych zachowań wobec przyrody na trawnikach i klombach przedszkolnych. To właśnie dla najmłodszych miłośników przyrody przygotowano liczne turnieje, konkursy plastyczne, warsztaty, zabawy, quizy i mitingi ekologiczne, w tym: turniej „I tu kiedyś żyły dinozaury”, miejski miting ekologiczny „Mali odkrywcy wiosennego krajobrazu Sosnowca”, wystawę prac w ramach miejskiego konkursu twórczości plastycznej „Krajobraz mojego miasta wiosną” czy Konkurs Piosenki Ekologicznej i Turystycznej.

Do bardzo ciekawych wydarzeń można zaliczyć XV edycję warsztatów w lesie, w którym pod okiem Bożeny Gajdzik wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 34 w Sosnowcu. Dzieci z czterech placówek drużynowo rozwiązywały przyrodnicze zagadki związane z zielonym krajobrazem swojego otoczenia. Zajęcia w lesie natomiast współprowadził leśniczy. Dzieci wzięły udział w zabawach ruchowych, kalkowaniu kory, co miało na celu nauczenie ich rozpoznawania drzew. Pod koniec mitingu przedszkolaki otrzymały medale „Tropiciela przyrody w lesie”.

Szkoły podstawowe i gimnazja

Wiele ciekawych imprez odbywało się również w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Nauczycielka przyrody Ewa Jurkiewicz-Dłutek ze Szkoły Podstawowej nr 20 w dzielnicy Sosnowca Dańdówce zorganizowała korowód ekologiczny, który miał przypomnieć przechodniom, że miasto właśnie obchodzi Dni Ziemi. Ponadto szkoła została udekorowana wiosennymi plakatami o tematyce ekologicznej. Na stronie internetowej szkoły nauczycielka opisała swoje metody zaciekawienia uczniów poznawaniem zielonego otoczenia. Uczniowie również włączyli się w akcję pisania „Listów dla Ziemi”. Świetnym przekazem edukacyjnym było w Dzień Ziemi odczytanie przez szkolny radiowęzeł najciekawszych listów.

W Szkole Podstawowej nr 40 prace polegały na założeniu ogrodu warzywnego. Na grządkach w przylegającym do szkoły ogródku uczniowie założyli uprawę rzodkiewki, kolendry, rzeżuchy, kalarepy oraz dyni. Najpierw spulchnili, odchwaścili i zagrabili glebę, następnie wysiali nasiona i podlali uprawy. Była to forma nauki przez działanie i obserwację. Teraz dzieci systematycznie nawadniają grządki i dbają o swoje uprawy, a warzywa i zioła pięknie rosną.

Szkoły średnie

Bardzo interesujący był w tym roku VI Ogólnopolski Konkurs „Z energetyką w przyszłość”, nad którym patronat objął prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Finał konkursu odbył się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i połączony był z II Ogólnopolskim Kongresem Energetycznym. Ewa Chałupska i Beata Jaromin wypracowały formułę, która cieszy się w całym kraju wielkim zainteresowaniem, zgłosiły się bowiem aż 133 drużyny z prezentacjami oraz indywidualnie 104 uczniów z plakatami.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Beata Polniak, Agnieszka Gałużny i Joanna Czuber zaprosiły gimnazjalistów na VIII Miejski Konkurs Ekologiczny.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs geologiczno-środowiskowy Pawła Woźniaka z Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”. W finale regionalnym wzięło udział 634 uczniów. Około 80 procent zgłoszeń stanowiły prace plastyczne ze szkół podstawowych, pozostałe to 125 nieprzeciętnych prac pisemnych ze szkół ponadpodstawowych.

Tęczowe warsztaty

W gościnnych progach sosnowieckiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sosnowcu odbyły się „Tęczowe warsztaty” – zajęcia plastyczne, teatralne, przyrodnicze, fotograficzne, literackie, sztuki użytkowej, tkackie, regionalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy skoncentrowali się na temacie zmian miejskiego pejzażu architektonicznego, zarówno od strony powstawania architektury nowoczesnej, jak i renowacji starych obiektów.

Kończąc przegląd tegorocznych dokonań nauczycieli i uczniów w zakresie propagowania ekologicznych postaw młodych obywateli, z satysfakcją odnotować trzeba zamiar współpracujących ze sobą nauczycieli organizowania następnych edycji Dni Ziemi. Cieszy fakt, że z różnych placówek napływają sygnały o nowych pomysłach imprez.

W niniejszym artykule nie sposób opisać wielości zdarzeń, dlatego zainteresowanych kierujemy na stronę WWW: ptg.wnoz.us.edu.pl do zakładki „Dni Ziemi”.

Autorzy: Elżbieta Markowiak
Fotografie: Jolanta Kamińska-Sroka