Kronika UŚ

„Fascynujący Świat Roślin”

22 maja na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbyła się trzecia edycja międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”. W tym roku hasłem przewodnim było „Zielony jest cool”. W programie imprezy znalazły się m.in. wykłady, zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, pokazy oraz konkursy, które odbywały się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz w GEOsferze w Jaworznie. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii UŚ, który próbował odpowiedzieć na pytanie „Czy czeka nas świetlana przyszłość?”. Obchody „Fascynującego Świata Roślin” są częścią międzynarodowego przedsięwzięcia „Fascination of Plants Day”, odbywającego się pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (European Plant Science Organization).

Podopieczni Fundacji ING Dzieciom na UŚ

22 maja Uniwersytet Śląski gościł ponad czterdziestoosobową grupę młodzieży – podopiecznych Fundacji ING Dzieciom. Wizyta osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym odbyła się w ramach akcji „UŚ pomaga”. Dla podopiecznych Fundacji był to pierwszy kontakt z uniwersytetem i środowiskiem akademickim. W murach uczelni młodych ludzi wraz z opiekunami powitał prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. W programie wizyty znalazły się warsztaty dziennikarskie, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne. Goście UŚ wzięli również udział w warsztatach „Sztuka szukania – w labiryncie internetu”, przygotowanych przez pracowników Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Na zakończenie wizyty w Katowicach grupa zwiedziła nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Tydzień Kultur Wschodu

Od 25 do 29 maja w Katowicach odbywał się Tydzień Kultur Wschodu. Z Katowic do Pekinu, zorganizowany przez Uniwersytet Śląski oraz firmę Only1 Fight Corporation Ltd. Wydarzenie odbywało się w różnych miejscach Katowic – na Uniwersytecie Śląskim, na katowickim rynku oraz w „Spodku”. Tydzień Kultur Wschodu był swoistym świętem Dalekiego Wschodu, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznać języki dalekowschodnie, spróbować orientalnej kuchni, wziąć udział w warsztatach kaligrafii. W programie wydarzenia znalazły się również pokazy wschodnich sztuk walki, wykłady, przedstawienia teatralne i wiele innych atrakcji. Tydzień Kultur Wschodu zakończył się galą sportów walki w katowickim „Spodku”.

Jubileusz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

W 2015 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego obchodziła jubileusz – 25 lat temu w Cieszynie po raz pierwszy została zorganizowana letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Liczne projekty, imprezy, konferencje naukowe i wyjazdy oraz działania podjęte na rzecz popularyzacji języka polskiego w świecie pozwoliły na działanie wspólnie z wieloma polskimi i zagranicznymi uczelniami, polskimi i polonijnymi szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami – wszystkim tym jednostkom Szkoła zawdzięcza swój obecny kształt. W uroczystości, która odbyła się 25 maja w Chorzowie, udział wzięli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektorzy UŚ dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek i dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w poprzednich kadencjach – prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Tłumnie przybyli pracownicy od lat związani z SJiKP oraz sympatycy Szkoły. Gospodarzami spotkania byli: dyrektor SJiKP prof. dr hab. Jolanta Tambor, wicedyrektor dr Aleksandra Achtelik oraz wieloletni dyrektor Szkoły dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak.

„Barańczak. Postscriptum”

25 i 26 maja w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbywała się konferencja naukowa pt. „Barańczak. Postscriptum”. Tematyka spotkania koncentrowała się na poetyckim, translatorskim i krytycznym dorobku Stanisława Barańczaka, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Sesja została zorganizowana w ramach cyklu „Literatura polska w świecie”, stanowiąc część obchodów jubileuszu 25-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Organizatorami konferencji byli: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Literatury Porównawczej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Debata społeczna

28 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ miała miejsce debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”. Spotkanie miało na celu wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa studentów Uniwersytetu Śląskiego ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz specjalistami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Debata zorganizowana została w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Śląski liderem w promowaniu bezpieczeństwa w województwie śląskim” przez Uniwersytet Śląski oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Radca kulturalny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej gościem UŚ

29 maja gościem Uniwersytetu Śląskiego był Cai Lian, radca kulturalny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, którego podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W spotkaniu udział wzięli również: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Andrzej Łyda – dyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ, prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Wojciech Król – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego, Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury, Monika Pacyga z Referatu Współpracy Międzynarodowej. Spotkanie było okazją do rozmów na temat współpracy.

Majówka z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ

29 maja na terenie osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie Uniwersytet Śląski i Stowarzyszenie Absolwentów UŚ zorganizowały Majówkę z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ. Tematem przewodnim wydarzenia stało się szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W programie znalazły się m.in. koncerty oraz gry i zabawy dla dzieci. Przygotowano również strefę, której celem było propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Program współtworzyli: Izba Celna w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, PZU SA, NZOZ Przychodnia „KAMED” oraz organizacje studenckie. W strefie atrakcji znalazły się: stoisko Izby Celnej z przemycanymi okazami roślin i zwierząt oraz towarami podrabianymi, samochód do prześwietleń, pies tropiący wyroby tytoniowe, stoisko z pomiarem ciśnienia i tętna, pokazy masażu, porady dietetyka ze Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, kącik daktyloskopii, a dla najmłodszych przygotowano zjeżdżalnie, dmuchane rodeo i eurobungee.

Podsumowanie projektu FORSZT

8 czerwca w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Fundament Optymalnego rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT”. W spotkaniu wziął udział prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Podczas seminarium pracownicy i doktoranci uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wygłosili referaty oraz przedstawione zostały rezultaty współpracy na linii uczelnia – gospodarka w ramach działań B+R.

47. urodziny Uniwersytetu Śląskiego

9 czerwca na deptaku przed rektoratem UŚ odbyły się obchody 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Podczas spotkania przemówienie okolicznościowe wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Zasadniczą częścią uroczystości było odsłonięcie odcisków dłoni w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, dr. hab. Macieja Pieprzycy i dr Magdaleny Piekorz oraz życzenia gości specjalnych. Spotkanie zakończył poczęstunek urodzinowym tortem.

40-lecie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia swojego istnienia. 10 czerwca w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu odbyły się obchody jubileuszu. W programie uroczystości zaplanowano m.in. wspomnienia założycieli i twórców Instytutu, rozmowy z absolwentami, prezentację historii i osiągnięć IFW oraz działalności naukowej byłych i obecnych pracowników Instytutu. Obchodom towarzyszyły występy artystyczne, przygotowane przez studentów i absolwentów IFW UŚ.

Otwarcie Centrum Studiów Polskich w Chinach

12 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Studiów Polskich (Polish Studies Center) na Northeastern University w Shenyang w Chinach, którego dyrektorem został mgr Adam Antoniewicz. Jest to istotne w planowaniu długofalowej współpracy, mającej na celu utworzenie polonistyki na NEU oraz zainteresowanie chińskich studentów studiami w języku polskim na różnych kierunkach na Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości udział wzięli: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora UŚ ds. studentów zagranicznych i prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego.

VIII Forum Nowej Gospodarki

12 czerwca w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyła się VIII edycja Forum Nowej Gospodarki, którego członkiem Rady Programowej jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce południowej. W ramach Forum opracowane zostały rekomendacje dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu w zakresie zbudowania silnych podstaw i wyznaczenia kierunków rozwoju zielonej energetyki. Główna sesja tematyczna została poświęcona transformacji energetyki w Polsce południowej po przyjęciu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), a wraz z nią taryf gwarantowanych. Omówiono również rolę Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie transformacji energetycznej poprzez udzielanie dofinansowań na wspieranie konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną. Podczas Forum zaprezentowano dobre praktyki energetyczne z krajów Europy Zachodniej, omówiono kwestie rozwoju spółdzielni energetycznych oraz wspierania rozwoju efektywności energetycznej i OZE przez jednostki samorządów terytorialnych i rolę, jaką odgrywają w tym uczelnie.

XIX koncert akademicki

13 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XIX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu. W tym roku jego hasło przewodnie brzmiało „Brzegi Dunaju”. Koncert poprzedził wykład prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka pt. „Cicha woda...”. W tym roku po raz pierwszy z okazji swojego święta uczelnia postanowiła uhonorować instytucję, która najściślej współpracuje z Uniwersytetem i zdaniem społeczności akademickiej zasłużyła na wyróżnienie tytułem „Promotora Nauki”. Wyróżnienie to jest swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej, niezwykle owocnej i satysfakcjonującej współpracy. Tytuł i okolicznościową statuetkę wykonaną przez dr hab. Katarzynę Pykę z Instytutu Sztuki UŚ otrzymało Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach. Wśród wykonawców koncertu znaleźli się Orkiestra „Camerata Impuls”, Katarzyna Oleś-Blacha – sopran, Stanisław Kufluk – baryton, Małgorzata Kaniowska – dyrygent. Koncert poprowadzili dr Małgorzata Mendel i Jacek Filus.