11 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się IV Symulacja Konferencji

Wielojęzyczność w teorii i w praktyce

Ponad dwadzieścia lat temu Umberto Eco stwierdził, że „tłumaczenie jest językiem Europy”. Wykładowcy i studenci z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki podzielają tę opinię i dlatego zorganizowali czwartą już edycję Symulacji Konferencji, która w tym roku poświęcona była zagadnieniu wielojęzyczności w Unii Europejskiej. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali także licealiści ze szkół współpracujących z Instytutem.

Tłumaczki podczas pracy
Tłumaczki podczas pracy

To szczególne przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane przez mgr. Adama Knapika cztery lata temu. Wówczas jego studenci uczęszczający na zajęcia z tłumaczenia konferencyjnego odbywające się w uczelnianym laboratorium bardzo chcieli zobaczyć, jak wygląda praca tłumacza ustnego w profesjonalnej kabinie, w rzeczywistych warunkach, czyli podczas prawdziwej konferencji dla kilkudziesięcioosobowej publiczności. Mgr Adam Knapik, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, zaproponował zorganizowanie warsztatów, które miały imitować przebieg typowej międzynarodowej konferencji z uwzględnieniem jej różnych aspektów, a w szczególności tłumaczenia symultanicznego w kilku językach. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem dyrekcji Instytutu, dr hab. Ewy Miczki, prof. dr hab. Haliny Widły oraz dr Anety Chmiel, od samego początku wspierających studentów w przygotowywaniu tego przedsięwzięcia. Za namową dr hab. Katarzyny Gadomskiej sprawującej w tamtym czasie opiekę nad Kołem Naukowym AssoSosno powstała Sekcja Tłumaczeń Konferencyjnych, która organizuje każdego roku w maju Symulację Konferencji, czyli konferencję w całości przygotowywaną i tłumaczoną przez studentów Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. Studenci wcielają się zarówno w rolę mówców, jak i tłumaczy ustnych. Językami trzech pierwszych edycji były polski, francuski i włoski, a w tegorocznej czwartej edycji, którą studenci przygotowali pod kierunkiem mgr. Adama Knapika oraz mgr Agnieszki Loski, pojawił się również język angielski. Symulacja Konferencji nie mogłaby się jednak odbyć bez profesjonalnego mobilnego sprzętu tłumaczeniowego (dwóch kabin oraz urządzeń do odsłuchu), którym dysponuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i z którego studenci mogą korzystać dzięki uprzejmości dziekana prof. dr hab. Czesława Martysza. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które tego dnia reprezentował pan mgr Jacek Wasik.

Studenci i uczniowie liceów partnerskich Uniwersytetu Śląskiego
Studenci i uczniowie liceów partnerskich Uniwersytetu Śląskiego

Pierwsza edycja Symulacji Konferencji poświęcona była pracy tłumacza ustnego w Polsce, Francji i Włoszech. Druga dotyczyła programu Erasmus+ będącego dobrą inwestycją w przyszłość i świetnym sposobem na doskonalenie umiejętności językowych. Podczas trzeciej edycji poruszony został temat nauki języków obcych w Europie. Tematem ostatniej była wielojęzyczność w Unii Europejskiej. Motywem przewodnim każdej edycji Symulacji był język, ale za każdym razem przedstawiony z innej perspektywy.

Symulacja to nie tylko jeden dzień warsztatów, ale efekt wielomiesięcznej, intensywnej pracy mówców i tłumaczy. Studenci występujący w roli mówców przygotowują wystąpienia na wybrany temat odpowiadający zagadnieniu danej edycji oraz uczą się, jak dobrze wygłosić obcojęzyczne przemówienie. Zadanie, jakie muszą wykonać studenci tłumacze, również wymaga bardzo dobrej znajomości języka obcego, ale przede wszystkim doskonałej koncentracji oraz umiejętności panowania nad stresem. Ich przygotowanie polega na wykonywaniu licznych ćwiczeń tłumaczeniowych uwzględniających terminologię wykorzystywaną w prezentacjach prelegentów.

Autorzy: Adam Knapik, Agnieszka Loska
Fotografie: Joanna Mazar