Studenci historii na praktyce w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach

Od archiwizowania do archiwum

Dla każdego studenta ważne jest przygotowanie zawodowe, szczególnie na kierunkach humanistycznych. Stąd inicjatywa, by oprócz praktyk śródrocznych grupa samorządowo-administracyjna studentów historii odwiedzała regularnie najważniejsze instytucje administracji państwowej i samorządowej województwa śląskiego.

W ramach zajęć z przedmiotu współczesna kancelaria i archiwum dla pracowników administracji 13 kwietnia pod opieką mgr. Jakuba Grudniewskiego grupa studentów odwiedziła Urząd Marszałkowski w Katowicach. Celem wizyty było zapoznanie się z Archiwum Urzędu i specyficznymi zajęciami zatrudnionych tam pracowników. Przewodnikiem grupy była Joanna Kaznocha, która jest odpowiedzialna za pracę Archiwum Urzędu Marszałkowskiego.

Studenci zostali podzieleni na dwie mniejsze grupy, każda oddzielnie obejrzała prezentację o zarządzaniu zasobami archiwalnymi i ich udostępnianiu. Następnie goście mogli zobaczyć pracę urzędnika w praktyce, a szczególnie poznać drogę, którą dokument przebywa w celu przyjęcia go do Archiwum i późniejszego udostępniania. Studenci poznali klucz znaczenia dokumentów, proces ich niszczenia oraz warunki, w jakich wolno dokument wybrakować. Dowiedzieli się też, jakie komórki biorą udział w całym procesie archiwizowania, jak duży jest zasób archiwalny Urzędu oraz jakie są wady i zalety używanego systemu. Joanna Kaznocha zaprezentowała zasady na przykładowym dokumencie, wyjaśniając etapami: co wykonuje, co zatwierdza i czego potrzebuje, aby zarchiwizować dokument. Całość procesu jest, rzecz jasna, skomputeryzowana. Studenci dowiedzieli się o pewnych istotnych szczegółach procesu archiwizowania występujących wyłącznie w pracy tego Urzędu.

Wizytę zakończyło zwiedzenie Archiwum, które znajduje w piwnicach Urzędu. Najstarsze przechowywane tam dokumenty pochodzą z 1998 roku. Starsze są sukcesywnie przenoszone do Archiwum Państwowego w Katowicach. Zachowane są tam wszystkie normy przechowywania dokumentów – parametry temperatury i wilgotności powietrza kontroluje specjalne urządzenie.