Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów. Red. Agata Muszyńska , Anna Skiendziel , Aleksandra Skrzypietz

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. Ewa Bartos , Dominik Chwolik , Paweł Majerski , Katarzyna Niesporek

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies. Sous la rédaction de Aneta Chmiel , textes réunis et établis par Andrzej Rabsztyn , Zuzanna Szatanik , Ewelina Szymoniak

STUDIA O KULTURZE. Tomasz Gruszczyk : Czytanie filmu – oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 3: Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”. Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 4. Oprac. Magdalena Bąk , Barbara Morcinek

Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: „Wiedźmin”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). Wyd. 3. Oprac. Jagna Malejka

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70 rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich. Red. Ewa Żurawska , Jerzy Sperka

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red. Agata Kluczek , Norbert Rogosz , Agnieszka Bartnik

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 33. Red. Piotr Łaciak

SOCJOLOGIA. Niedokończone tożsamości społeczne – szkice socjologiczne. Red. Jacek Wódz , Grzegorz Libor

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 13. Red. Jan Iwanek , Rafał Grajcar

Miron L a k omy : Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1 (5). Red. naczelny Adam Dziadek

Skamander. T. 11: Reinterpretacje. Red. Maciej Tramer

Wojciech Śmieja : Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. Red. Bożena Tokarz

Anna Ruttar : Poezja Josipa Severa w perspektywie muzyczności

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. Danuta Ostaszeska , Joanna Przykl enk

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Inność / różnorodność w języku i kulturze. Red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

Ewa Półtorak : L’ impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Ewa Kapela : Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych)

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice. Red. Elżbieta Gondek

STUDIA O KULTURZE. Intymne – prywatne – publiczne. Red. Ewa Wąchocka

Justyna Budzik : Magia kina. Szkice z archeologii medialnych cudów

Magdalena Kempna - Pieniążek : Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu

Urszula Żydek -Bednarczuk : Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce

PEDAGOGIKA. Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Red. Alina Szczurek - Boruta

Magdalena Christ : Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych

Krzysztof Maliszewski : Pedagogika na pograniczu światów. Wykłady z cyklu „Medium Mundi”

Dorota Prysak : Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej

BIOLOGIA. Alicja Barć , Andrzej Brzeg , Aldona K. Uziębło , Stanisław Wika : The upland mixed fir coniferous forest „Abietetum albae” Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland – differentiation, regional specific, structure, dynamics and maintenance