Nekrolog


Z głębokim żalem i w poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy,
że 11 czerwca 2015 roku zmarł

śp. dr Jan Franciszek Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, historyk, filmoznawca, dziennikarz i publicysta,
wykładowca akademicki, animator kultury, wydawca,
redaktor naczelny kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia”.

W latach 1972–1978 był prezesem DKF „Kino-Oko”,
inicjator i współzałożyciel Śląskiego Towarzystwa Filmowego w Katowicach,
przewodniczący Społecznego Komitetu Stulecia Kina na Górnym Śląsku w Katowicach,
pomysłodawca i założyciel Filmoteki Śląskiej (2000)
i Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach
oraz inicjator przebudowy Kinoteatru Rialto,
zastępca dyrektora ds. programowych w Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach
Pracował w redakcjach „Dziennika Zachodniego”, „Panoramy”, tygodnika „Katolik”.
Był założycielem i redaktorem naczelnym miesięcznika filmowego „Premiera”,
redaktorem naczelnym miesięcznika „Kino”,
kierownikiem działu społeczno-historycznego miesięcznika „Śląsk”.
Współpracował z Polskim Radiem Katowice oraz z Telewizją Katowice.
Autor takich książek, jak: 1000 najsłynniejszych filmów,
Kino na pograniczu: wędrówki po dziejach filmu na Górnym Śląsku, Pola Negri w Sosnowcu,
Historia Śląska według Kutza, Wojciech Korfanty, Epizody toszeckie, Czas autonomii.

W Jego osobie utraciliśmy nie tylko znakomitego znawcę kina
i świetnego dziennikarza, szczególnie zaangażowanego
w sprawy Śląska, ale przede wszystkim dobrego Człowieka
i wspaniałego, zawsze chętnego do pomocy Kolegę.

Pracownicy i współpracownicy
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ”