22 maja na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ miała miejsce trzecia edycja „Fascynującego Świata Roślin”

Gynsipympki, moiki i inksze ślůnski zieliny…

„Fascynujący Świat Roślin 2015” stanowi część światowej akcji „Fascination of Plants Day” odbywającej się pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (European Plant Science Organization). Celem akcji jest zaprezentowanie wyników prac osób zafascynowanych światem roślin, a także uświadomienie szerokim rzeszom społeczeństwa, że wiedza o roślinach jest niezmiernie ważna dla rozwoju wielu dziedzin naszego życia m.in. rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, zrównoważonego wytwarzania żywności, produkcji kosmetyków czy farmaceutyków. Istotnym elementem akcji jest również wskazanie znaczenia roślin dla zachowania środowiska naturalnego człowieka.

„Rośliny wodne (makrofity) zbiorników antropogenicznych
i rzek Górnego Śląska” – zajęcia warsztatowe z rozpoznawania
gatunków występujących w wodach śródlądowych
Górnego Śląska
„Rośliny wodne (makrofity) zbiorników antropogenicznych i rzek Górnego Śląska” – zajęcia warsztatowe z rozpoznawania gatunków występujących w wodach śródlądowych Górnego Śląska

Wydarzenie to skierowane było głównie do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych, ale uczestniczyć w nim mogły wszystkie zainteresowanie osoby, bez względu na wiek, które chciały odwiedzić nowoczesne laboratoria oraz zapoznać się w atrakcyjny sposób z tematyką badawczą realizowaną przez naukowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Miejscem ciekawych i licznych wykładów, zajęć laboratoryjnych, pokazów, zajęć warsztatowych oraz konkursów były budynki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska mieszczące się przy ul. Jagiellońskiej 28 oraz Bankowej 9.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

Tegoroczne hasło „Fascynującego Świat Roślin” brzmiało „Zielony jest cool”, a symbolem przewodnim wydarzenia, widocznym na każdym kroku, była stylizowana zielona koniczynka. Wykład inauguracyjny pt. „Czy czeka nas świetlana przyszłość?” wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego. Wykład był próbą odpowiedzi na wiele pytań: Jak do tej pory korzystaliśmy z zasobów przyrodniczych, w tym roślinnych? Jaka czeka nas przyszłość? Naszemu pokoleniu przypadło wyjątkowe wyzwanie, być może największe w całej historii ludzkości. Czekające nas czasy zmian na pewno przyniosą trudne chwile. Fakt, że żyjemy w przełomowej epoce, powinien nam jednak dać poczucie głębokiego sensu i celu działania.

Następnie wykład pt. „O roślinach pů ślůnsku” wygłosił (w etnolekcie śląskim) mgr Wojciech Zarzycki, także z Katedry Ekologii UŚ. W wykładzie poruszono tematykę znaczenia wartości przyrodniczych w życiu Ślązaków. Można było dowiedzieć się nie tylko, jak brzmią śląskie nazwy różnych roślin, ale także dlaczego Górny Śląsk jest obszarem wyjątkowym pod względem przyrodniczym.

Podczas laboratorium „Trawa na zawiasach” uczniowie
dowiadywali się, dlaczego trawy są niezwykle specyficzną
grupą roślin i jakie „wynalazki” pomagają tym organizmom
przetrwać niewygody życia
Podczas laboratorium „Trawa na zawiasach” uczniowie dowiadywali się, dlaczego trawy są niezwykle specyficzną grupą roślin i jakie „wynalazki” pomagają tym organizmom przetrwać niewygody życia

Uczestnicy „Fascynującego Świata Roślin” mogli dowiedzieć się m.in.: jak rośliny reagują na zmiany intensywności światła i jakie stosują sposoby uwodzenia owadów, dlaczego trawy są niezwykle specyficzną grupą roślin i jakie „wynalazki” pomagają tym organizmom przetrwać niewygody życia. Zebrani uczyli się także rozpoznawać gatunki roślin wodnych występujących w wodach śródlądowych Górnego Śląska.

W ramach III edycji „Fascynującego Świata Roślin” odbywającego się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przygotowano w sumie 5 wykładów, 23 warsztaty i laboratoria, 6 sesji terenowych (w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, Muzeum Górnośląskim, Parku Etnograficznym w Chorzowie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, GEOsferze Jaworzno, Zielniku Naukowym Uniwersytetu Śląskiego, Torfowiskach Użytku Ekologicznego Antoniów). W ramach warsztatów, laboratoriów oraz sesji terenowych organizatorzy przygotowali w sumie 1079 miejsc.

Partnerami wydarzenia byli: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, GEOsfera w Jaworznie, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Wydawnictwo Kubajak.

Autorzy: Zbigniew Burdach
Fotografie: Agnieszka Szymala, Krzysztof Siemieniuk