7 maja na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

Forum wymiany doświadczeń

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Swoje prace naukowe przedstawili studenci z Ukrainy, Włoch, Rosji, Kazachstanu, Meksyku, Czech, Kirgistanu, Polski i Węgier. Młodzi badacze mieli okazję zaprezentować dorobek naukowy i uzyskać cenne porady od wykładowców Uniwersytetu, specjalistów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa, między innymi od prof. dr hab. Aldony Skudrzyk, prof. dr hab. Jolanty Tambor, dr hab. prof. UŚ Romualda Cudaka, prof. dr hab. Ewy Jaskółowej, prof. zw. dr hab. Ewy Kosowskiej i dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe.

Młodzi badacze mieli okazję zaprezentować dorobek
naukowy i uzyskać cenne porady od wykładowców
Młodzi badacze mieli okazję zaprezentować dorobek naukowy i uzyskać cenne porady od wykładowców

Konferencja podzielona została na 5 bloków tematycznych, z których każdy prowadzony był przez specjalistę z danego zakresu. Prace dotyczyły głównie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Wśród referatów znalazły się także wystąpienia poruszające zagadnienia prawne, geoturystyczne, medioznawcze, filmoznawcze oraz glottodydaktyczne. Każda z przedstawionych prac zawierała opis gruntownych i przeprowadzonych z wielką skrupulatnością badań. Jeden z referatów dotyczył osiemnastowiecznych podręczników języka polskiego, z których autor (Anton Triscornia z Włoch) wyciągał wnioski o rozpowszechnieniu określonych typów przypraw w Europie. Z kolei inny zawierał liczne statystyki pokazów rosyjskich filmów w Polsce, wyświetlanych zarówno podczas festiwali, jak i w trakcie normalnych pokazów w kinach (Sofia Shaldikova z Rosji).

Ze względu na międzynarodowy charakter oraz szerokie grono odbiorców konferencja była niepowtarzalną okazją do zaprezentowania fragmentów prac dyplomowych oraz zagadnień z nimi związanych, sprzyjała również wymianie myśli w wielokulturowym gronie. Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, będący gośćmi konferencji, byli zadowoleni, widząc tak utalentowanych młodych badaczy. Ich życzliwe spojrzenie oraz rady niewątpliwie okazały się pomocne, wskazując prelegentom nowe kierunki rozwoju naukowego. Spotkanie stało się forum wymiany spostrzeżeń i doświadczeń nie tylko obcokrajowców studiujących w całym kraju, lecz także Polaków chcących zaprezentować swoje badania w takim gronie, wymienić się obserwacjami oraz zapoznać się z metodami pracy swoich kolegów obcokrajowców.

Z roku na rok to wyjątkowe ze względu na swój międzynarodowy charakter przedsięwzięcie spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, charakteryzuje się również otwartością na pasje naukowe uczestników, wzbogacających swój zakres zainteresowań naukowych o kolejne fascynujące zagadnienia interdyscyplinarne. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w czwartej edycji konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.

Autorzy: Natalia Moiseienko
Fotografie: Sofia Shaldikova