28 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”

Codziennie wychodzimy na wojnę

Debatę zorganizowano w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Śląski liderem w promowaniu bezpieczeństwa w województwie śląskim”. Miała na celu przede wszystkim umożliwienie wymiany poglądów na temat poczucia bezpieczeństwa studentów UŚ. Na pytania słuchaczy odpowiadali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na czele ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Dawid
Kaszuba
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Dawid Kaszuba

Obszarami tematycznymi spotkania były między innymi cyberprzestępczość, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscach publicznych, w tym zwalczanie obrotu środkami odurzającymi, szczególnie dopalaczami, a także bezpieczeństwo w czasie imprez masowych, np. koncertów i meczów. Moderatorem dyskusji była prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

– Dzięki takim spotkaniom wracamy do korzeni, czyli do rozmów na tematy, które nas nurtują. Jednym z głównych problemów naszych czasów jest nadmiar często niesprawdzonych i błędnych informacji. Debata ta pozwala zdobyć rzetelne informacje u źródła – rozpoczęła profesor Stawnicka i dodała, że Uniwersytet Śląski ma doświadczenie w kwestii rozmów z mieszkańcami o ich problemach. Rok temu Uczelnia wspólnie z Komendą Miejską Policji zorganizowała w Katowicach 22 spotkania z członkami społeczności każdej z katowickich dzielnic.

Komendant Śląskiej Policji Jarosław Szymczyk przyznał, że w szeregach formacji od dawna dyskutuje się, czy oceniając poziom bezpieczeństwa, powinno się w pierwszej kolejności patrzeć w policyjne statystyki, czy też wsłuchiwać się w głosy reprezentantów społeczeństwa.

– Nie ukrywam, że dla mnie ważniejszy jest dialog z mieszkańcami. Dzięki temu wiemy, jakich zagrożeń obawiają się ludzie – powiedział nadinsp. Szymczyk.

O realizowanych na terenie Śląska działaniach profilaktycznych opowiadał naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach nadkom. Dawid Kaszuba: – Najważniejsze jest uświadomienie sobie stanu zagrożenia. Policja od lat realizuje programy, których celem jest wskazanie ludziom, gdzie może pojawić się niebezpieczeństwo i jak sobie z nim radzić. Stąd takie akcje profilaktyczne, jak „Razem Bezpieczniej”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020” czy „Nie reagujesz – akceptujesz” – wymieniał naczelnik, podkreślając, że Policja kieruje swoje akcje oraz programy do każdej grupy wiekowej i społecznej.

– Nie lubię używać statystyk, ale w tym przypadku pokazują one jasno, że zmierzamy we właściwym kierunku. W ostatnich latach w naszym województwie spadła liczba przestępstw. Przestępstwa o charakterze kryminalnym stanowią dziś 63 procent ogólnej liczby przestępstw – poinformował Kaszuba, dodając, że wykrywalność sięga nawet 70 procent.

Komendant Jarosław Szymczyk stwierdził, że mimo wielu negatywnych opinii na temat pracy Policji formacja ta cieszy się w ankietach niezależnych ośrodków badawczych największym zaufaniem społecznym spośród wszystkich instytucji państwowych.

– Według CBOS 90 procent ankietowanych stwierdziło, że czują się bezpiecznie po zmroku w okolicach swojego miejsca zamieszkania. To bardzo dobry wynik w skali Europy – powiedział komendant. Odpowiedział także na pytanie studentów dotyczące tego, czy Policja ma prawo legitymowania obywateli bez konkretnego powodu. – Czy robi się to po to, aby poprawić policyjne statystyki? – dopytywała jedna ze studentek.

– To mit, który chciałbym obalić. Nie prowadzimy żadnych statystyk związanych z liczbą wylegitymowanych osób, policjanci nie są z tego rozliczani ani nie dostają wytycznych, ilu obywateli mają w danym dniu wylegitymować – stwierdził komendant. Dodał również, że przesłanek do legitymowania jest mnóstwo. – W każdym jednak wypadku funkcjonariusz ma obowiązek podać podstawę prawną, jak i faktyczną podjęcia takich czynności – zaznaczył. Rozwiał też wątpliwości odnośnie do możliwości zachowania anonimowości w przypadku zgłaszania danej sprawy na Policję. – Nie musi się ono wiązać z podaniem danych personalnych. Jesteśmy zainteresowani każdą informacją o przestępstwie.

Jeden z wątków debaty dotyczył bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci nie kryli, że liczba wypadków na polskich drogach jest zatrważająca. – Rocznie ginie około 4 tys. osób. Pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie – przytoczyli dane statystyczne.

Nadinsp. Szymczyk mówił wiele o tym, że Policja służy obywatelom. – Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w ciągu ostatnich 25 lat śmierć w czasie wykonywania obowiązków służbowych poniosło aż 200 funkcjonariuszy – poinformował i dodał: – O wiele mniej naszych żołnierzy zginęło dotychczas na misjach zagranicznych. W pewnym sensie każdego dnia wychodzimy na wojnę. Narażamy swoje życie, ratując życie, zdrowie lub mienie innych osób.

Autorzy: Wojciech Kowalczyk
Fotografie: Wojciech Kowalczyk