24 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbył się Dzień Otwarty Neofilologii

Zdobądź wieżę Babel!

Uczestnicy gry terenowej „Zdobądź wieżę Babel!”
Uczestnicy gry terenowej „Zdobądź wieżę Babel!”

Dziś budowla ta jest symbolem nie tylko niemożliwego do zrealizowania przedsięwzięcia, ale także miejscem spotkania ludzi mówiących różnymi językami. To właśnie to drugie znaczenie stało się inspiracją dla władz Wydziału Filologicznego, które na terenie swojego nowoczesnego budynku zorganizowały Dzień Otwarty Neofilologii. To cykliczna impreza promocyjna organizowana wspólnie przez instytuty neofilologiczne naszej uczelni, w czasie której uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – potencjalni kandydaci na studia – mogą zapoznać się z ofertą dydaktyczną Wydziału Filologicznego. W tym roku wykorzystano przede wszystkim doświadczenia studentów specjalności projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE), dlatego główną atrakcją Dnia Otwartego stała się gra terenowa „Zdobądź wieżę Babel!”. Zadanie utworzenia scenariusza tej gry, zaprojektowania jej mechaniki i zasad powierzono studentom zrzeszonym w działającym przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Kole Naukowym „DevProper”, zaś poszczególne zadania wykonywane przez uczestników gry opracowywane zostały przez pracowników i studentów poszczególnych instytutów. Koordynatorem całej imprezy był dr Marcin Sarnek z Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich.

Zaprojektowana gra miała na celu nie tylko uczyć poprzez zabawę, ale także w atrakcyjny i nowatorski sposób zapoznać uczniów z ofertą działających w nim instytutów oraz specyfiką studiów filologicznych. Uczestnicy gry podążali jedną z obranych przez siebie ścieżek tematycznych (tłumaczeniową i językoznawczą, kulturową lub popkulturową) i wykonywali przyporządkowane do danej ścieżki zadania, dzięki czemu zdobywali punkty decydujące o klasyfikacji i przyznaniu nagród. Uczniowie krążyli po holu, salach wykładowych, pracowniach komputerowych, korytarzach, dziekanatach oraz księgarni, by mierzyć się z przygotowanymi dla nich wyzwaniami i zbierać naklejki na kartach gracza. Przy okazji mieli również okazję porozmawiać ze studentami (także tymi studiującymi w ramach programu Erasmus) oraz poznać osiągnięcia naukowe i artystyczne działających na Wydziale Filologicznym organizacji studenckich.

Za pychę budowniczowie wieży Babel zostali ukarani różnorodnością języków, która miała uniemożliwić im porozumiewanie się. Biorący udział w neofilologicznej grze miejskiej uczniowie dobrze się bawiąc, pokazali, że pokonanie trudności lingwistycznych jest możliwe, zaś porozumiewanie się ludzi może odbywać się także poza sferą językową.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Agnieszka Nęcka