Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Prof. dr hab. Jagody Adamus


cenionego nauczyciela akademickiego, zasłużonego pracownika Zakładu Malarstwa
w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Utraciliśmy kompetentnego naukowca i twórcę w dziedzinie malarstwa,
Osobę mądrą i serdeczną, służącą pomocą i dobrym słowem,
powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 


Dyrekcja Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
z żalem zawiadamia, że 23 czerwca 2014 roku
odeszła nasza Koleżanka

śp.
Prof. Jagoda Adamus


Była Artystką i Pedagogiem,
niekwestionowanym autorytetem wśród studentów Instytutu Sztuki.
Jej pasją było malarstwo. Inicjowała projekty twórcze,
z których cykl wystaw pt. „Żywioły” był szczególnie znaczący
dla środowiska artystów,
skupiając różnorodne postawy wobec sztuki obrazu.

Uczestniczyła w licznych plenerach, konkursach
i wydarzeniach propagujących sztukę.
Zawsze gotowa do podejmowania nowych wyzwań
wyjechała na nigdy niekończący się plener
w przestrzeniach, o których inni mogą tylko pomarzyć.

Będzie nam Jej brakowało.

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Prof. dr. inż. Eugeniusza Gąsiora


emerytowanego pracownika Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu
Śląskiego, z którym był związany w latach 1982–2002,
byłego zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki i Chemii Metali,
kierownika Zakładu Własności Mechanicznych i Korozji Metali.

Utraciliśmy kompetentnego naukowca i cenionego nauczyciela akademickiego,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem środowiska,
wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Tadeusza Szczepanika


emerytowanego pracownika administracyjnego,
długoletniego rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego,
Człowieka otwartego, zawsze służącego pomocą,
oddanego sprawom Uczelni.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz cała społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.