Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Dr Gabriela Ewa Wilk Wydział Filologiczny
Dr Marcin Urbańczyk Wydział Artystyczny
Dr Bartosz Kucia Wydział Prawa i Administracji
Dr Agnieszka Piwowarczyk Administracja Ogólnouczelniana
Dr Monika Grotek Wydział Filologiczny
Dr Michał Rakociński Wydział Nauk o Ziemi
Dr Bartłomiej Jerzy Gardas Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Piotr Marcin Bartczak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Diana Ewa Domańska Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Jacek Francikowski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Katarzyna Ewa Nowak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Kinga Iwona Czyżycka Wydział Prawa i Administracji
Dr Marzena Ponicka Administracja Ogólnouczelniana
Dr Anna Magdalena Maliszewska Wydział Teologiczny
Dr Katarzyna Ewa Koszela Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Joanna Magdalena Trela Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Żaneta Anna Swędzioł Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Habilitacje:

Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr hab. Krzysztof Maliszewski Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Jarosław Skutnik Wydział Artystyczny
Dr hab. Alina Kafel Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Mariola Jabłońska Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Danuta Krzyżyk Wydział Filologiczny
Dr hab. Anna Kałuża Wydział Filologiczny
Dr hab. Marek Pacukiewicz Wydział Filologiczny
Dr hab. Piotr Pinior Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Adam Józef Hibszer Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Agnieszka Nęcka Wydział Filologiczny
Dr hab. Agnieszka Nieracka Wydział Filologiczny
Dr hab. Monika Sułkowska Wydział Filologiczny
Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek Wydział Filologiczny
Dr hab. Ewa Bożena Łupikasza Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Mirosław Pawełczyk Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Dorota Łobos-Kotowska Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Michał Kania Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Jarosław Zagrodnik Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Tomasz Karol Tobolewski Wydział Artystyczny
Dr hab. Agnieszka Natalia Kompała-Bąba Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Ryszard Henryk Solik Wydział Artystyczny
Dr hab. Andrzej Kasperek Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr hab. Dorota Zienkiewicz Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Grzegorz Marian Żmij Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Krystian Markiewicz Wydział Prawa i Administracji

Profesury:

Prof. dr hab. Joanna Maria Wilk-Racięska Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Zygmunt Tobor Wydział Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Antoni Reginek Wydział Teologiczny
Prof. dr hab. Czesław Martysz Wydział Prawa i Administracji
Prof. z przew. kwal. II st. Tadeusz Rus Wydział Artystyczny
Prof. dr hab. Małgorzata Gaj Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. Jerzy Sperka Wydział Nauk Społecznych
Prof. dr hab. Piotr Świątek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Wydział Prawa i Administracji