Poloniści Uniwersytetu Śląskiego realizują tematy naukowo-badawcze pozwalające na poznanie różnych obszarów ojczystej literatury

Przybliżanie współczesnej literatury

Od marca 2014 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej – instytucji nowoczesnej, przyjaznej dla czytelników, podejmującej interesujące działania o charakterze naukowo-kulturotwórczym – odbywa się cykl spotkań polonistycznych.

Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, autorka
książki pt. Tajemnicze ogrody 3. Rozprawy i szkice z literatury
dla dzieci i młodzieży
Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, autorka książki pt. Tajemnicze ogrody 3. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży

24 marca dr hab. prof. UŚ Helena Synowiec, autorka książki pt. Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej, opowiedziała o tym, jak dziś w rodzinach śląskich są pielęgnowane i przekazywane dzieciom tradycje regionalne i gwara oraz jak rozwijać szacunek do śląskiej odmiany dialektalnej w środowiskach zróżnicowanych językowo. Prof. Helena Synowiec wskazała wielorakie wartości gwary, przybliżyła jej rolę w wychowaniu językowo- -kulturowym młodego pokolenia, zaznajomiła z tradycją edukacji regionalnej na Śląsku oraz przedstawiła formy popularyzowania wiedzy o dialekcie śląskim.

Spotkanie poświęcone promocji książki pt. Tajemnicze ogrody 3. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, które miało miejsce 14 maja, było okazją do rozmowy z autorką na temat dawnej i współczesnej literatury przeznaczonej dla młodego odbiorcy. Prelegentka poruszyła zagadnienia takie, jak: co czytali młodzi czytelnicy dawniej, a co czytają obecnie; jakie nowe zjawiska literackie pojawiły się na współczesnym rynku książki i czy można coś jeszcze napisać o Kamieniach na szaniec Aleksandra Kamińskiego.

Dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek- -Szamburska, autorka książki pt. Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych, na spotkaniu, które odbyło się 28 maja, skupiła się na temacie stereotypów i wyobrażeń mitologicznych. Zebrani mogli dowiedzieć się, czym była czarownica, jak jest przedstawiana w literaturze dla dzieci oraz czy czarownica, wiedźma i baba-jaga to ta sama postać.

Dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska, autorka książki pt. Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przykładzie
tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych
Dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska, autorka książki pt. Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych

Spotkania polonistyczne są kolejnym działaniem biblioteki promującym i popularyzującym osiągniecia naukowe społeczności akademickiej, także wśród osób nie zawsze bezpośrednio z nią związanych. Wcześniej, wspólnie z katowickim oddziałem Telewizji Polskiej, CINiBA zrealizowała cykl pt. „Śląskie czyta”. W ramach serii odbyło się kilkanaście spotkań z autorami pochodzącymi z tego regionu. Wśród nich byli m.in. Zbigniew Białas, Aleksander Nawarecki i Wojciech Kuczok. Wszystkie te przedsięwzięcia łączy pierwiastek naukowości. Jest to cecha wspólna większości wydarzeń odbywających się w bibliotece akademickiej Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach. Konwencja taka pozwala na przybliżenie szerokiej publiczności współczesnej literatury, w tym zwracającej uwagę twórców tematyki, języka, jakim się posługują, oraz formy literackiej.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ i UE w Katowicach jest biblioteką otwartą na różnorodne pomysły o charakterze naukowym, kulturalnym i edukacyjnym. Poza podstawową ofertą usług o charakterze biblioteczno- -informacyjnym CINiBA realizuje formy aktywności wchodzące w otoczenie społeczne. Są to m.in. warsztaty, szkolenia, konferencje i wystawy. Celem tych działań jest edukowanie i kształtowanie postawy otwartości na niematerialne wartości kulturowe. Przede wszystkim jednak działania te podkreślają rolę nauki w rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Autorzy: Lucyna Sadzikowska, Jadwiga Witek
Fotografie: Lucyna Sadzikowska