Prof. Wojciech Radecki doktorem honoris causa UŚ

16 czerwca odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
prof. zw. dr. hab. Wojciechowi Radeckiemu
16 czerwca odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Wojciechowi Radeckiemu
Laudację przedstawił prof. zw. dr hab. Ryszard Mikosz
Laudację przedstawił prof. zw. dr hab. Ryszard Mikosz
Prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś
Prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ
Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ
Wykład prof. zw. dr. hab. Wojciecha Radeckiego
Wykład prof. zw. dr. hab. Wojciecha Radeckiego
Nowy doktor honorowy Uniwersytetu Śląskiego wpisał się do księgi
pamiątkowej
Nowy doktor honorowy Uniwersytetu Śląskiego wpisał się do księgi pamiątkowej


Fotografie: Agnieszka Sikora