Od 7 do 10 maja w Cieszynie trwały obchody Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Przełamując bariery

Organizacji wydarzenia podjęły się Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz placówki powiatu cieszyńskiego działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w porozumieniu z innymi instytucjami województwa śląskiego. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Patrz sercem”.

Warsztaty na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbywające
się w ramach Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Warsztaty na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbywające się w ramach Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pomysł Dnia Godności został zaczerpnięty z Francji (Rendez- -vous de la Dignite), gdzie „Spotkanie z godnością” obchodzone jest co roku i w istotny sposób przyczyniły się do zmiany postaw społecznych wobec osób z upośledzeniem umysłowym. Organizatorzy akcji w Cieszynie swoimi działaniami chcą przyczynić się do uznawania osób niepełnosprawnych intelektualnie za osoby nieumniejszone pod żadnym względem, zasługujące na szacunek i godne miejsce wśród innych, pragną zwrócić uwagę, że mają one te same prawa co wszyscy inni ludzie, wskazać, że równość szans dla tych osób polega przede wszystkim na możliwości korzystania z edukacji, szkolenia, pracy i indywidualnego wsparcia w aktywnym, samodzielnym i niezależnym życiu, korzystania z możliwości rozwijania ich potencjału osobowego oraz ograniczenia barier, zwłaszcza społecznych i instytucjonalnych.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa dotycząca wsparcia edukacyjnego, którą zorganizowały i koordynowały asystentki z Zakładu Pedagogiki Specjalnej WEiNoE – mgr Katarzyna Chrząszcz i mgr Anna Wojtas. Było to już piąte spotkanie w ramach cyklu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Podczas konferencji prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami. Katarzyna Dustor, studentka I roku uzupełniających studiów stacjonarnych na specjalności terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej w Cieszynie, opowiadała o swoim udziale w pilotażowym programie, w ramach którego jest asystentem edukacyjnym ucznia z niepełnosprawnością w szkole średniej. Poruszone zostały również kwestie takie, jak sport osób niepełnosprawnych, ich edukacja międzykulturowa oraz dostęp do opieki zdrowotnej.

Drugiego dnia obchodów odbyła się trzecia edycja warsztatów pt. „Świat Baśni” dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Wśród ponad 90 uczestników znaleźli się przedstawiciele z Cieszyna, Ustronia, Pielgrzymowic, Skoczowa, Drogomyśla, Pszczyny i Rybnika oraz grupa dzieci z przedszkola w Chybiu. Po raz kolejny udowodniono, że uczelnia jest miejscem spotkań otwartym dla niepełnosprawnych. Koordynatorami i organizatorami tegorocznych warsztatów były dr Dorota Prysak, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, i mgr A. Wojtas, wspierali je zaś studenci należący do Koła Naukowego Pedagogów UŚ, studenci kierunku pedagogika (o specjalności terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna) oraz studenci Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia przygotowali i wystawili bajkę napisaną przez osadzonych w cieszyńskim zakładzie karnym, wystąpił również zespół „FolkUŚ”. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał drobny upominek oraz dyplom, który wręczył wicestarosta powiatu cieszyńskiego Jerzy Pilch.

Trzeciego dnia na rynku cieszyńskim odbyły się główne uroczystości Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Były one połączone z promocją osiągnięć osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz koncertem zespołu „Ustrońsky”. Koordynatorem tego dnia był mgr Rafał Guzowski, rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie. Obchody rozpoczął uroczysty korowód wokół cieszyńskiego rynku, w którym przeszli wszyscy zaproszeni goście, młodzież, artyści, a pochód prowadził burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek oraz dr prof. prof. UŚ Zenon Gajdzica, dziekan WEiNoE UŚ.

Czwartego dnia dwukrotnie wystąpił kabaret Łowcy.B. Jeden koncert miał charakter charytatywny, a drugi komercyjny. Koordynatorem ostatniego dnia była mgr Małgorzata Ratajczak, prezes Stowarzyszenia Rodziców Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” w Cieszynie.

Warto dodać, że w tegorocznym przedsięwzięciu uczestniczyli także studenci Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej „Porta” działającego przy Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem przedsięwzięcia była integracja różnych środowisk oraz uświadomienie, że trudna sytuacja życiowa, jaką jest niepełnosprawność, może dotknąć każdego z nas. Przełamując jednak bariery, można się wzajemnie od siebie uczyć. Intencją takich działań jest przede wszystkim budowanie pozytywnego obrazu dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zmniejszanie dystansu dzielącego ich od ludzi zdrowych. Chodzi o to, by patrzeć nie oczami, a sercem, nie postrzegać osób niepełnosprawnych intelektualnie tylko przez pryzmat konieczności opieki, ale zobaczyć i docenić, jak wiele sami potrafią.

Autorzy: Dorota Prysak
Fotografie: Dorota Prysak