XLVI inauguracja roku akademickiego

2 października odbyła się XLVI inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach
2 października odbyła się XLVI inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Uroczystość rozpoczął przemarsz orszaku rektorskiego, w którym znaleźli
się między innymi prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw.
dr hab. Stanisław Kucharski, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab.
Mirosław Nakonieczny i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Uroczystość rozpoczął przemarsz orszaku rektorskiego, w którym znaleźli się między innymi prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab. Mirosław Nakonieczny i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przywitał uczestników
uroczystości
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przywitał uczestników uroczystości
Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w auli im. Kazimierza
Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ
Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ
Podczas uroczystości nadano tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu
Śląskiego profesorowi Wolfgangowi Kleemannowi z Uniwersytetu
Duisburg-Essen
Podczas uroczystości nadano tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wolfgangowi Kleemannowi z Uniwersytetu Duisburg-Essen
Tegoroczną nagrodę Pro Scientia et Arte odebrał prof. zw. dr hab. Jerzy
Łuczka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Laureat wygłosił wykład
Tegoroczną nagrodę Pro Scientia et Arte odebrał prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Laureat wygłosił wykład


Fotografie: Agnieszka Sikora