Wydanie nr 1 (211) październik 2013

Nowy rok akademicki rozpoczynamy wieloma zmianami. Przede wszystkim w gronie współpracowników „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” pragnę powitać nowego felietonistę dr. Jacka Kurka. W maju br. pożegnaliśmy naszego Kolegę śp. Jerzego Parzniewskiego. Był z nami 18 lat. To bardzo długo, zdążyliśmy się do siebie nawzajem przyzwyczaić i zgrać. Mimo poczucia żalu i świadomości ogromnej straty Człowieka wyjątkowego poczucia humoru, bystrości i obserwacji absurdów świata, wierzymy, że dr Kurek godnie zapełni puste łamy, pozostawione przez Pana Jurka.

Dr Jacek Kurek na co dzień pracuje w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku Instytutu Historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Od wielu lat współpracuje z różnymi periodykami jako eseista, felietonista czy autor recenzji oraz artykułów o tematyce historycznej, śląskiej, ale również muzycznej. Jak donosi „najważniejsze” medium informacyjne XXI wieku, czyli Wikipedia, muzyka to jego pasja. Nie dziwi więc, że ten motyw przewija się w jego działalności naukowej i pozanaukowej. Jako ciekawostkę warto dodać, że jest autorem audycji radiowych poświęconych muzyce rockowej. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich książek, artykułów i innych rozlicznych dokonań dr. Kurka, ale ich wielość i szeroka tematyka świadczą, że nasz nowy felietonista będzie cennym „nabytkiem” w gronie redakcyjnym. Panu dr. Jackowi Kurkowi życzę dużo inspiracji, ciętego, ale sprawiedliwego ostrza pióra i dystansu do wydarzeń, mających miejsce w murach naszej uczelni.

Z nowym rokiem akademickim wprowadzamy na łamy „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” nowe rubryki. Stronę 29. od tego roku zapełnią ogłoszenia i konkursy Działu Projektów Uniwersytetu Śląskiego, zaś stronę 28. – zapowiedzi konferencji. Wydaje się nam, że wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom naszych Czytelników i mamy nadzieję, że tego typu informacje okażą się pożyteczne.

Wszystkim naszym Czytelnikom: studentom, doktorantom, pracownikom naukowym i administracyjnym życzę wielu sukcesów zawodowych i naukowych, powodzenia w życiu osobistym, a także pogody ducha na każdy dzień roku akademickiego 2013/2014.