Od 3 do 6 września w Katowicach odbywała się XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich

U nos je gryfnie

Zgodnie z tradycją wydarzenie organizowane jest co roku przez inny ośrodek akademicki. Organizatorami tegorocznej konferencji były redakcje dwóch pism uczelnianych – „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz „UE Forum”, biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W inauguracji Konferencji udział wzięli m.in.: wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw.
dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. prof. UE Robert Tomanek
W inauguracji Konferencji udział wzięli m.in.: wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. prof. UE Robert Tomanek

W inauguracji konferencji, która miała miejsce w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, udział wzięli m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. prof. UE Robert Tomanek, prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz wiceprezydent Katowic Marcin Krupa. Wiceprezydent przedstawił uczestnikom konferencji ciekawą prezentację poświęconą największym inwestycjom w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury i zmieniającego się wizerunku stolicy Górnego Śląska z miasta przemysłowego na ważny ośrodek akademicki, miasto kultury i wielkich wydarzeń. O Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej – wspólnej inicjatywie dwóch uczelni śląskich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego – opowiedziała Małgorzata Waga, zastępca dyrektora CINiBA. W dalszej części spotkania Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA, mówiła o sztuce szukania w labiryncie informacji. Była również okazja do zwiedzenia tego nowoczesnego budynku, mimo niewielkiego stażu, uhonorowanego licznymi nagrodami w konkursach architektonicznych.

W ramach tegorocznej konferencji znalazło się wiele warsztatów i wykładów. Szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych na działalność mediów akademickich poprowadził Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia „Manko” i redaktor naczelny magazynu studenckiego „Manko”. Redaktorzy pism uczelnianych mieli również okazję wziąć udział w warsztatach językowych, które poprowadziła dr Katarzyna Wyrwas, kierownik Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego. W myśl powiedzenia „nie wstyd nie wiedzieć, ale wstyd nie chcieć wiedzieć”, dowiedzieliśmy się, jakie najczęściej popełniamy błędy oraz jak poradzić sobie z zawiłościami języka polskiego, np.: odmianą zagranicznych nazwisk, pisownią skrótów i skrótowców, pisownią łączną i rozdzielną, wielkich i małych liter czy stopni i tytułów naukowych. W bloku poświęconym szkoleniom językowym znalazł się również wykład prof. dr hab. Małgorzaty Kity na temat kultury języka w mediach.

O tym, dlaczego typografia jest ważna nawet w gazetach akademickich oraz o czytelności, komunikacji i estetyce opowiadał dr hab. Tomasz Bierkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, zaś na temat roli okładek w pismach uczelnianych mówił dr Tomasz Kipka, zastępca dyrektora Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Szkolenia i warsztaty odbywały się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
Szkolenia i warsztaty odbywały się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej

Ważnym punktem programu konferencji była debata pt. „Jak skutecznie i atrakcyjnie promować naukę?”, którą poprowadził dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek, laureat tytułu Popularyzatora Nauki 2008. Spotkanie odbyło się w restauracji „Oko miasta” w Rondzie Sztuki w Katowicach. W debacie wzięli także udział: prorektor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. UE dr. hab. Robert Tomanek i laureat konkursu Popularyzator Nauki 2009 dr Tadeusz Zaleski z Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas dyskusji okazało się, że nie jest łatwo promować badania naukowe w mediach akademickich. Pojawiły się głosy, że często rektorzy nie mają zaufania do swoich redaktorów, a gazety mają charakter „dworski”, bywa też i tak, że autorzy artykułów nie potrafią umiejętnie i ciekawie „sprzedać” temat. Padły też pytania, jakie cechy powinien mieć dziennikarz naukowy i kto zasługuje na takie miano. Laureaci tytułu Popularyzatora Nauki, nadawanego przez Polską Agencję Prasową Nauka w Polsce, dzielili się swoimi doświadczeniami i radzili, jak interesująco pisać o nauce oraz w inny sposób promować ją poza uczelnią: w szkołach, przedszkolach czy podczas różnorodnych imprez miejskich i regionalnych.

W ramach konferencji goście mieli również przyjemność zwiedzić nowy budynek Uniwersytetu Ekonomicznego – Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Po pachnących jeszcze farbą salach konferencyjnych oprowadzał zastępca kanclerza UE Piotr Mołdrzyk.

Spotkanie redaktorów gazet akademickich w Katowicach było również okazją do swoistego „odczarowywania” Śląska. Wielu z nich było w Katowicach po raz pierwszy w życiu, inni pamiętali miasto z dzieciństwa. Celem gospodarzy było pokazanie zmieniającego się wizerunku Katowic z miasta przemysłowego, w którego architekturze dominują kominy i szyby kopalniane, w miasto kultury i wielkich wydarzeń – od muzycznych, teatralnych i sportowych po ważne kongresy gospodarcze. Organizatorzy konferencji postanowili również pokazać Śląsk jako region zielony, niezwykle piękny pod względem przyrodniczym i atrakcyjny dla turystów z całego kraju. W kuluarach rozbrzmiewały dyskusje na temat historii Śląska i jego specyfiki, w tym szczególnie mowy śląskiej. Przybliżaniu historii regionu sprzyjały wycieczki, m.in. do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu, gdzie uczestnicy konferencji mogli zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca górnika, oraz do katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która swoją architekturą i niezwykłym klimatem zauroczyła wszystkich redaktorów. Po magicznym Nikiszu oprowadzała redaktorów dr hab. Irma Kozina, historyk sztuki z Uniwersytetu Śląskiego, zaś do Galerii „Magiel” zaprosił dyrektor Muzeum Historii Katowic dr Jacek Siebel, w którego zastępstwie o codziennym życiu na Nikiszu niezwykle interesująco opowiadała Bożena Donnerstag.

Katowicka dzielnica Nikiszowiec swoją architekturą i niezwykłym klimatem zauroczyła wszystkich redaktorów
Katowicka dzielnica Nikiszowiec swoją architekturą i niezwykłym klimatem zauroczyła wszystkich redaktorów

Niezwykle ciepło uczestnicy konferencji zostali przyjęci w Rezerwacie „Żubrowisko” i Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry” w Jankowicach. O historii hodowli polskich żubrów zajmująco opowiadał Zygmunt Kwapis z Nadleśnictwa Kobiór. Była okazja nie tylko do sfotografowania tych największych ssaków Europy, ale także obejrzenia filmu, prezentującego zwyczaje i życie „króla puszczy”.

Ostatnim punktem programu była wizyta nad Jeziorem Goczałkowickim. Przedstawiciele Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów zaprosili przybyłych gości do rozmowy o możliwościach współpracy z uczelniami. Atrakcją była wycieczka łodzią naukową Uniwersytetu Śląskiego, noszącą wdzięczne imię Uśka. Łódź zakupiona została na potrzeby realizacji projektu badawczego „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)”. Podczas rejsu dr Andrzej Woźnica z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ opowiadał o badaniach prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Politechniki Krakowskiej. Jednym z ich celów jest opracowanie systemu informacyjnego, bazującego na monitoringu, modelu zintegrowanym i modelach szczegółowych oraz scenariuszach gospodarki wodnej, umożliwiającego bieżącą ocenę stanu jakościowego i funkcjonalnego zbiornika oraz prognozy jego krótko- i długoterminowych zmian. Będzie on podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie ochrony i utrzymania funkcji zbiornika przy zapewnieniu jego dobrego potencjału ekologicznego.

Partnerami tegorocznej Konferencji byli: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Śląska Kawiarnia Naukowa, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo w Pszczynie oraz Muzeum Historii Katowic. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent Katowic Piotr Uszok i Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

Na zakończenie warto dodać, że Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich wróciła do Katowic po 15 latach. W 1998 roku redakcja „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, pod wodzą ówczesnego redaktora naczelnego prof. dr. hab. Dariusza Rotta, pierwszy raz organizowała i gościła w murach Uniwersytetu Śląskiego dziennikarzy akademickich z całej Polski. Miło nam, że wielu z nich ponownie przyjechało do Katowic. Z równą radością powitaliśmy także nowych członków społeczności redaktorów pism akademickich. Powodzenia w organizacji przyszłorocznej Konferencji życzymy Koleżankom i Kolegom z Uniwersytetów Przyrodniczego i Medycznego we Wrocławiu.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora