Kronika UŚ

„W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku…”

13 czerwca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się konferencja naukowa pt. „W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich”. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach. Konferencji towarzyszyła wystawa tematyczna książek zorganizowana przez CINiBA oraz wystawa poświęcona ludobójstwu dokonanemu na Polakach przez OUNUPA na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1947, zorganizowana przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu. Wśród zaprezentowanych publikacji znalazła się między innymi książka pt. Losy Romualda Drohomireckiego, jednego z nielicznych żyjących świadków wydarzeń na Wołyniu. Autor opisuje w niej własne przeżycia i wydarzenia z okresu dzieciństwa. Książka ukazała się na początku czerwca 2013 roku.

Hydrogeochemia’13

20 i 21 czerwca na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbywała się międzynarodowa konferencja Hydrogeochemia’13 pt. „Aktualne problemy hydrogeochemii”. W programie wydarzenia znalazły się takie tematy, jak: wpływ górnictwa na środowisko wodne w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oraz zagadnienia związane z gospodarką wodną w rejonie Zbiornika Goczałkowickiego. Była to 14. edycja konferencji organizowanej przez Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Katedrą Hydrogeologii Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz z Instytutem Geologii Inżynierskiej Wydziału Górniczo- -Geologicznego Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Płodność w aspekcie współczesnych problemów cywilizacyjnych

20 czerwca na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Płodność w aspekcie współczesnych problemów cywilizacyjnych”. Wydarzenie miało na celu propagowanie wiedzy na temat niepłodności. Wśród podejmowanych tematów znalazły się takie zagadnienia, jak: rozwój prenatalny człowieka, diagnostyka i leczenie niepłodności, wskazania do stosowania metody in vitro, niepłodność jako problem społeczny oraz mity i fakty o zapłodnieniu pozaustrojowym. Seminarium zostało zorganizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Fundację Gyncentrum w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

Nagroda Lux ex Silesia dla ks. prof. Wincentego Myszora

Lux ex Silesia to nagroda przyznawana osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. W 2013 roku uhonorowany nią został ks. prof. zw. dr. hab. Wincenty Myszor z Zakładu Nauk o Rodzinie UŚ, wybitny patrolog i znawca tekstów gnostyckich, współtwórca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nazwisko tegorocznego laureata zostało ogłoszone 17 sierpnia podczas mszy w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Wręczenie nagrody Lux ex Silesia, zgodnie z tradycją, nastąpi podczas październikowej międzyuczelnianej inauguracji nowego roku akademickiego w katowickiej archikatedrze.

Konferencja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla i Towarzystwa Petrologii Organicznej

Od 25 sierpnia do 4 września na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbywała się konferencja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) i Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP). Spotkania obu stowarzyszeń organizowane są co roku w wiodących ośrodkach naukowych. Ich celem jest ustalanie terminologii związanej z petrologią organiczną, opracowywanie klasyfikacji materii organicznej, występującej w węglu oraz innych skałach w formie rozproszonej, klasyfikacji składników mikroskopowych stałych odpadów z eksploatacji i utylizacji węgla oraz form materii organicznej występującej w środowisku.

XXVI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Od 31 sierpnia do 8 września odbywał się XXVI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. W sześciu miastach województwa śląskiego wystąpiły zespoły z: Indonezji, Rosji, Niemiec, Portugalii, Czech, Indii, Beninu i Polski. Festiwal, organizowany od 1979 roku przez działający przy Uniwersytecie Śląskim Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, jest jedyną tak dużą imprezą folklorystyczno- kulturalną w regionie. Razem z 300 światowymi imprezami folklorystycznymi od wielu lat znajduje się w kalendarzu CIOFF- u – Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki Tradycyjnej, działającej pod auspicjami UNESCO. Spośród innych wydarzeń o takim charakterze wyróżnia go fakt, że jako jedyny jest przygotowywany przez środowisko akademickie.

XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich

Od 3 do 6 września w Katowicach odbywała się XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich. Zgodnie z tradycją wydarzenie co roku przygotowuje inny ośrodek akademicki. Organizatorami tegorocznej konferencji były redakcje dwóch pism uczelnianych – Uniwersytetu Śląskiego „Gazeta Uniwersytecka UŚ” i Uniwersytetu Ekonomicznego „UE Forum”. W ramach tegorocznego spotkania miały miejsce m.in.: warsztaty językowe, które poprowadziła dr Katarzyna Wyrwas, kierownik Internetowej Poradni Językowej UŚ; wykład na temat kultury języka w mediach, wygłoszony przez prof. dr hab. Małgorzatę Kitę; szkolenia typograficzne dotyczące nowoczesnego składu i łamania gazet oraz roli okładek w pismach uczelnianych, przygotowane przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie; szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych na działalność mediów akademickich oraz debata na temat promocji nauki, którą poprowadził dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek.

XXIX Osobliwości Świata Fizyki

Od 4 do 30 września w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywały się pokazy i wykłady zorganizowane w ramach XXIX Osobliwości Świata Fizyki. Spotkania organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w pokazach zatytułowanych: „Dwa oblicza światła”, „Zero, jeden, dwa…”, „Historia światłem pisana”.

V Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

Od 12 do 15 września odbywały się V Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy w marcu 2009 roku, przeszło już do tradycji naukowych spotkań uczelni. Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego stały się wydarzeniem prestiżowym, podczas którego specjaliści dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim spostrzeżeniami wynikającymi z pracy z pacjentem. W programie wydarzenia znalazły się: warsztaty dla logopedów, V Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna z cyklu „Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii”, happening „Razem poznajmy dźwięki” współorganizowany przez Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowic oraz Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, spektakl Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz bezpłatne diagnozy logopedyczne.

Promocja książki Wilfrieda Martensa

16 września w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce promocja polskiej wersji autobiografii Wilfrieda Martensa pt. Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. W wydarzeniu udział wzięli m.in. prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Raoul Delcorde, JE Ambasador Belgii w Polsce, Jerzy Samborski, prezes UNICORN-u – wydawcy książki, a także jej tłumaczka Malina Samborska. Spotkanie otworzył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Na prośbę Wilfrieda Martensa, prof. Jerzy Buzek podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi bogatymi doświadczeniami związanymi z rozwijaniem współpracy i polityki regionalnej oraz omówił problemy, które według niego stoją przed dzisiejszą Europą w kontekście promowanej książki.