Nowości edukacyjne w roku akademickim 2013/2014

STUDIA STACJONARNE od 2013/2014

 

Nowy kierunek studiów

• Międzynarodowe studia polskie na Wydziale Filologicznym jako studia drugiego stopnia

• Przedsiębiorczość na Wydziale Prawa i Administracji jako studia pierwszego i drugiego stopnia

• Turystyka historyczna na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia

• Pedagogika specjalna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jako studia pierwszego stopnia

• Kultury mediów na Wydziale Filologicznym jako studia pierwszego stopnia

Nowe specjalności/programy studiów – studia pierwszego stopnia

• Specjalność tłumaczeniowa z językami Indii na kierunku filologia, specjalność: angielska

• Socjologia organizacji i zarządzania na kierunku socjologia

• Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Nowe specjalności/programy studiów – studia drugiego stopnia

• Pedagogika społeczna z geragogiką na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

• Pedagogika społeczna z socjoterapią na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

• Współczesne stosunki międzynarodowe na kierunku politologia, prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych

Nowy poziom studiów

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

• II stopień studiów na kierunku biofizyka

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

• II stopień studiów na kierunku informatyka (po studiach inżynierskich – od semestru letniego 2014 roku)

Wydział Filologiczny

• II stopień studiów na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

• II stopień studiów na kierunku filologia, specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym

STUDIA NIESTACJONARE od 2013/2014

 

Nowy kierunek studiów:

• Przedsiębiorczość na Wydziale Prawa i Administracji jako studia pierwszego i drugiego stopnia

• Turystyka historyczna na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia

• Pedagogika specjalna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jako studia pierwszego stopnia

• Kultury mediów na Wydziale Filologicznym jako studia pierwszego stopnia

Nowe formy studiów

Wydział Filologiczny

• Komunikacja promocyjna i kryzysowa – studia I stopnia

Nowy poziom studiów

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

• II stopień studiów na kierunku informatyka (po studiach inżynierskich – od semestru letniego 2014 roku)

Wydział Filologiczny

• I stopień na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

• I stopień na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

Nowe specjalności/programy studiów – studia pierwszego stopnia

• Socjologia organizacji i zarządzania na kierunku socjologia

• Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią na kierunku pedagogika, prowadzonym w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

• Nauczycielska z logopedią na kierunku filologia polska

Nowe specjalności/programy studiów – studia drugiego stopnia

• Język angielski w przestrzeni wirtualnej na kierunku filologia angielska

• Pedagogika społeczna z geragogiką na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

• Pedagogika społeczna z socjoterapią na kierunku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

• Specjalność lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską na kierunku filologia polska

• Współczesne stosunki międzynarodowe na kierunku politologia, prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych


Fotografie: Agnieszka Szymala