Nagrody i wyróżnienia

Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy

W Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym, zorganizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie i Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück, studenci z Uniwersytetu Śląskiego zajęli drugie miejsce. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się osiem drużyn z siedmiu krajów: Węgier, USA, Rosji, Niemiec, Kosowa, Królestwa Niderlandów oraz Polski. Podczas finału, który odbył się 9 listopada 2012 roku, jury wyróżniło również najlepszych mówców symulowanych rozpraw sądowych, wśród których znalazła się studentka UŚ Maria Łabno.

Maria Łabno
Maria Łabno

Diamentowy Grant

Studenci Uniwersytetu Śląskiego zostali wyróżnieni w drugiej edycji konkursu „Diamentowy Grant”. 15 maja 2013 roku w Warszawie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka wręczyła studentom nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się Jakub Spiechowicz za projekt „Klasyczne i kwantowe metody kontroli transportu w nanoskali” oraz Brygida Dzidek za projekt „Opracowanie konstrukcji mikro generatora plazmowego z włókien piezoelektrycznych dedykowanego do aplikacji biomedycznych”.

Jakub Spiechowicz
Jakub Spiechowicz

Najlepsza praca doktorska

Dr Maciej Zubko z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ otrzymał I nagrodę w ogłoszonym przez JM Rektora Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2012 roku w uczelniach zrzeszonych w konsorcjum PROGRES 3. Na konkurs były zgłaszane prace z 4 obszarów: ekonomii i finansów; surowców, energetyki, zdrowia i ochrony środowiska; technologii informatycznych; konkurencyjności przemysłu maszynowego, badań materiałowych. Praca doktorska dr. Macieja Zubko pt. „Modelowanie uporządkowania krótkozasięgowego na podstawie rozpraszania dyfuzyjnego w kryształach kompleksowych z przejściem spinowym (SCO) oraz w kryształach z falą gęstości ładunku (CDW)”, z obszaru konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe, zajęła I miejsce we wszystkich kategoriach. Nagrodzona praca została przygotowana pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Joachima Kusza z Zakładu Fizyki Kryształów Instytutu Fizyki UŚ. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 marca 2013 roku w Ostrawie.

Dr Maciej Zubko
Dr Maciej Zubko

Wyróżnienia dla prof. Dariusza Rotta

20 września 2012 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. W wyniku głosowania wyłoniono trzynaście osób, reprezentujących świat nauki, gospodarki i sportu, które dołączyły do grona Ambasadorów Kongresów Polskich. Wśród nich znalazł się prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Uroczysta gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której zostały wręczone dyplomy uznania, odbyła się 15 listopada 2012 roku. Ambasadorowie Kongresów Polskich to osoby, które w swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i przyczyniają się w ten sposób do wyboru naszego kraju na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

Prof. Dariusz Rott został laureatem XXIII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. Konkurs jest organizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Łomży. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem kulturowym. Prof. Rott zdobył nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie dziejów piśmiennictwa staropolskiego na Śląsku w XVI i XVII wieku. Kapitule Nagrody i Medalu przewodniczył w tym roku prof. dr hab. Henryk Samsonowicz. Uroczyste wręczenie nagrody i medalu odbyło się 19 października 2012 roku na zamku w Tykocinie.

Zagłębiowska Nagroda „Humanitas”

Laureatem nagrody honorowej VIII edycji konkursu Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” został prof. dr hab. Zbigniew Białas z Wydziału Filologicznego, autor książki pt. Korzeniec, która zdobyła już wiele nagród i wyróżnień, w tym Śląski Wawrzyn Literacki w 2011 roku. Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” jest wyróżnieniem regionalnym dla osób i instytucji, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Gala wręczenia nagród, zorganizowana przez Wyższą Szkołę „Humanitas”, odbyła się 28 czerwca 2013 roku w Sosnowcu.

Prof. dr hab. Zbigniew Białas
Prof. dr hab. Zbigniew Białas

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Zakładu Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego została laureatką Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia w uznaniu za konsekwentne rozwijanie pedagogiki o inspiracji personalistycznej i chrześcijańskiej. Nagroda przyznawana jest przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Katowicach od 1963 roku i honoruje ludzi, zespoły, stowarzyszenia, a także organizacje społeczne, które z katolickich inspiracji światopoglądowych urzeczywistniają i promują ideały twórczej pracy dla dobra ojczyzny i przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego, społecznego, artystycznego i naukowego Śląska, tworzą jego historię i współkształtują przyszłość. To jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień na Górnym Śląsku.

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht

Nagroda im. Andrzeja Siemka

9 lipca 2013 roku miesięcznik „Literatura na Świecie” nagrodził najlepsze przekłady książkowe, które ukazały się w 2012 roku. Nagroda im. Andrzeja Siemka przyznana została prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi z Katedry Literatury Porównawczej UŚ (rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996−2002). NICowanie świata. Zdania z Szekspira autorstwa Tadeusza Sławka to kompendium wiedzy o autorze Makbeta, a także esej o humanistyce i jej współczesnych wyzwaniach. Autor zmierzył się z tradycją szekspirowską, odniósł się także do współczesnych koncepcji, m.in. Giorgia Agambena, Milana Kundery czy śląskiego eseisty Zbigniewa Kadłubka.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Nagroda Lux ex Silesia

Ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor, wybitny patrolog i znawca tekstów gnostyckich, organizator, a następnie wieloletni dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, został laureatem tegorocznej nagrody Lux ex Silesia. To zaszczytne wyróżnienie otrzymują osoby, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Ks. prof. Myszorowi przyznano nagrodę za ogromne zasługi naukowe i dydaktyczne oraz najwyższe kompetencje badawcze i teologiczne. Doceniono także wybitną specjalizację w trudnym i elitarnym obszarze wiedzy oraz wartości intelektualne i etyczne duchownego. Lux ex Silesia to doroczna nagroda ustanowiona w 1994 roku przez ówczesnego metropolitę katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia. Nazwisko tegorocznego laureata zostało ogłoszone tradycyjnie 17 sierpnia podczas uroczystości św. Jacka, głównego patrona metropolii katowickiej.

Ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor
Ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor

Nagroda im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”

6 czerwca 2013 roku w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się dr hab. Irma Kozina z Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, która została nagrodzona za książkę Ikony dizajnu w województwie śląskim. „Górnośląski Tacyt” to nagroda ustanowiona w 2007 roku w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii Górnego Śląska. Jej patronem jest pionier górnośląskiej historiografii ks. Augustin Weltzel (1817–1897).

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Mateusz Mniszek, Tomasz Okraska, Grzegorz Urban, Agnieszka Sikora, Grzegorz Strzelczyk