18 kwietnia roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbyła się konferencja pt. „Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie”

W trosce o dzieci

Ideą konferencji, zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”, było budowanie pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz ukazanie blasków i cieni sprawowania opieki zastępczej.

Pojęcia „rodzina zastępcza” i „adopcja” są często traktowane jako synonimy jednej instytucji. Różnica jest jednak zasadnicza – adopcja jest formą przyjęcia do rodziny dziecka, z którym rodzinę łączą więzy rodzinno- prawne. Natomiast rodzina zastępcza sprawuje czasową opiekę nad dzieckiem bez powiązań prawnych. Na konferencji wypowiadali się specjaliści, którzy na co dzień zajmują się wspomnianą tematyką. Na terenie Powiatu Cieszyńskiego funkcjonuje około 200 rodzin zastępczych, w których przebywa około 350 dzieci (w tym 6 rodzin zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego). Szkolenia dla rodzin zastępczych prowadzi Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu. Ponadto działają 2 rodzinne domy dziecka. Część dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej pochodzi z terenu innych powiatów.

Pierwszy wykład pt. „Kiedy opieka zastępcza może być rzeczywistą szansą dla dziecka” wygłosiła Marzena Kłapcia, członek Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Bielsku- Białej, trener rodzin zastępczych według programu „Pride-Rodzinna Opieka Zastępcza/ Adopcja” oraz programu dla zawodowych rodzin zastępczych „Drugi Dom”. Następnie głos zabrali m. in.: kurator rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie Ilona Klyszcz-Staroń, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie Lucyna Legierska, psycholog Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Cieszynie – prowadząca terapie indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w sytuacji dla nich trudnej – Jolanta Dróżdż-Stoszek, Tomasz Barwiński z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pierwszą część zakończyła lekarz medycyny Krystyna Dzwonek-Madecka – ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, która opowiadała o dziecku w rodzinie zastępczej z nieuleczalną chorobą, która jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym – alkoholowy zespół płodowy (FAS).

W drugiej części o swoich doświadczeniach opowiadały m.in. mamy zastępcze – Agnieszka Olbrowska, Lidia Janczer oraz Bogumiła Sikora z Pogotowia Rodzinnego. Z referatami wystąpiły także: mgr Ewa Gawlik ze Szkoły Specjalnej nr 4 w Sosnowcu, dr Dorota Prysak reprezentująca Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ i Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie. Jadwiga Rydzko wspomniała, że wiele zrobiono w powiecie cieszyńskim dla stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu pieczy zastępczej i przedstawiła „Ofertę Powiatu dla wychowanków pieczy zastępczej”.

Konferencję podsumowała Małgorzata Ratajczyk, mówiąc o roli Stowarzyszenia „Tęczowa Przystań”, które powstało 4 maja 2011 roku z inicjatywy rodziców zastępczych i adopcyjnych, w procesie wspierania i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracji środowiska związanego z pieczą zastępczą.

Autorzy: Olga Tomanek
Fotografie: Magdalena Bełza