Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Jerzego Parzniewskiego


długoletniego i cenionego Pracownika
Administracji Ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego,
znakomitego felietonisty „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

Człowieka otwartego i serdecznego,
zawsze służącego pomocną dłonią i dobrym słowem,
oddanego ludziom i sprawom Uczelni.

Życzliwość i dobroć wobec innych oraz kultura osobista
czyniły z Niego Osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu i cierpieniu

Rektor oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 5 maja 2013 r. zmarł nasz kolega

Jerzy Parzniewski

wieloletni felietonista „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

Był Człowiekiem wielkiego serca, ciepłym,
serdecznym, życzliwym,
powszechnie lubianym, o niezwykłym poczuciu humoru,
bystrym obserwatorem
absurdów tego świata, które od 18 lat opisywał
w swoich felietonach.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
wyrazy współczucia i żalu składają

pracownicy i współpracownicy
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ”

 


 


Odszedłeś cicho i bez pożegnania,
Jak ten, co nie chce swym odejściem smucić,
Jak ten, co wierzy w chwili rozstania, że ma
niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Z utęsknieniem czekaliśmy na Twój powrót.
Tak dzielnie walczyłeś, a my, Twoja armia,
czujnie wspieraliśmy tyły!
Stawiałeś opór, niestety, choroba wzmogła
swą surowość...

Jurek Parzniewski

nasz Kolega,
długoletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego
zmarł w niedzielę 5 maja 2013 roku.

Głęboko poruszeni Twoim odejściem,
żegnamy Cię Jerzy,
zachowując w sercu i pamięci na zawsze.

Koledzy i Koleżanki
z Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej

 


 


Podziękowanie

Wszystkim,
którzy wspierali nas w walce z chorobą
            śp. Jerzego Parzniewskiego:
Lekarzom i Pielęgniarkom z Kliniki Hematologii
i Transplantacji Szpiku w Katowicach,
Władzom Uniwersytetu Śląskiego,
Przyjaciołom i Współpracownikom z Działu Inwestycji
i Infrastruktury Budowlanej
oraz Redakcji „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”,
Regionalnej Stacji Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach
oraz honorowym dawcom krwi i szpiku kostnego –
dziękujemy.

Wszystkim,
którzy w tak trudnych i bolesnych chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, życzliwości,
służyli pomocą i wsparciem,
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej –
dziękujemy.

Maria Parzniewska z Rodziną

 


 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Wandy Malinowskiej


długoletniego i cenionego pracownika administracyjnego
Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby serdecznej, służącej pomocą i dobrym słowem,
oddanej Uczelni.

Życzliwość wobec innych czyniły z Niej
Osobę lubianą i szanowaną.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach