Kalendarium najważniejszych wydarzeń 45-lecia UŚ

1968

8 czerwca – Rozporządzeniem Rady Ministrów został utworzony Uniwersytet Śląski w Katowicach (dziewiąta tego typu uczelnia w Polsce), z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.

2 lipca – Prof. Kazimierz Popiołek został mianowany rektorem Uniwersytetu Śląskiego.

31 lipca – Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego utworzono czterowydziałową strukturę Uniwersytetu. Powołano do życia: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Wydział Prawa i Administracji; Wydział Humanistyczny; Wydział Wychowania Technicznego.

1 sierpnia – Utworzono Bibliotekę Główną Uniwersytetu Śląskiego.

1 sierpnia – Zaczęła funkcjonować uczelniana oficyna wydawnicza – Dział Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego.

1 października – Odbyła się uroczysta inauguracja I roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim.

1969

26 czerwca – Utworzono instytutową strukturę Uczelni.

21 listopada – Studenckie Radio „Egida” w akademiku w Katowicach-Ligocie wyemitowało pierwszy program.
– W Cieszynie zaczął działalność późniejszy klub studencki „Panopticum”.
– W Katowicach oddano do użytku dwa nowe domy akademickie z 888 miejscami.
– W budynku przy ul. Wita Stwosza otwarto klub „Gołębnik”.

1970

26 marca – Powstał Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” – pierwszy na Śląsku studencki folklorystyczny zespół artystyczny.

15 listopada – Otwarto klub studencki „Straszny Dwór” w Katowicach-Ligocie.

1 grudnia – Organizatorem Filii Uniwersytetu w Cieszynie został mianowany doc. dr hab. Józef Chlebowczyk.

– Na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach przy ul. Mieszka I 15 oddano do użytku dom studencki z 610 miejscami.

1971

4 października – Uroczysta inauguracja I roku akademickiego w Filii UŚ w Cieszynie.

4 października – Zmieniono nazwę Wydziału Wychowania Technicznego na Wydział Techniki.

1972

1 października – Prof. dr hab. Henryk Rechowicz został mianowany rektorem Uniwersytetu Śląskiego.

22 października – Oddano do użytku częściowo ukończony budynek przy ul. Bankowej 14 na potrzeby Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

1973

17 maja – Władze miejskie Sosnowca przekazały uczelni w użytkowanie teren wraz z kompleksem budynków dla nowo powstającego Wydziału Filologicznego.

8 czerwca – Senat UŚ ustanowił złote i srebrne odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Dla uczczenia 5-lecia uczelni wybito w brązie medal pamiątkowy.

16 sierpnia – Utworzono trzy nowe wydziały: Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

31 sierpnia – W Cieszynie oddano do użytku domu studenta z 300 miejscami.

1 października – Oddano do użytku dom studenta w Sosnowcu z 350 miejscami.

1 października – W czasie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego i obchodów 5-lecia uczelni, Uniwersytet otrzymał sztandar.

– Ukazały się dwa początkowe numery „Biuletynu Informacyjnego” UŚ.

1974

29 lipca – Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzono Wydział Nauk o Ziemi.

1975

1 września – Dział Wydawnictw został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

2 października – Na uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego nadano po raz pierwszy godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymali je: prof. dr hab. Stanisław Turski i dr Edmund Jan Osmańczyk.

– W Sosnowcu utworzono Ośrodek Poradnictwa Językowego przy Instytucie Filologii Polskiej.

1976

27 stycznia – Podpisane zostało porozumienie o współpracy z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

13 lutego – W Sosnowcu otwarto klub studencki „Zameczek”.

14 lutego – Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zniesiono Ośrodek Obliczeniowy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i utworzono międzywydziałową jednostkę – Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ.

30 kwietnia – Środowisko akademickie Sosnowca otrzymało nową stołówkę przy ul. Suchej.

6–9 maja – W Katowicach odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca, którego współgospodarzem był Uniwersytet Śląski.

30 września – Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzono ósmy wydział UŚ – Wydział Pedagogiki i Psychologii.

19 października – Otwarto klub studencki „Akant” przy ul. Teatralnej w Katowicach.

25 października – w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii zaczął funkcjonować klub studencki „Pod Rurą”.

1977

11 czerwca – Ze Szczecina wypłynął statek Wyższej Szkoły Morskiej z 31-osobową ekspedycją naukową. Uczestniczyli w niej studenci UŚ, mający przeprowadzić pierwszą część cyklu badań na Spitsbergenie.

1 października – Generał Jerzy Ziętek, podczas X inauguracji roku akademickiego, został doktorem honoris causa UŚ.

1 października – Prof. dr hab. Kazimierz Popiołek doktorem honoris causa UŚ.

1 października – Prof. dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski doktorem honoris causa UŚ.

5 października – Prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski doktorem honoris causa UŚ.

5 października – Prof. dr hab. Witold Taszycki doktorem honoris causa UŚ.

1978

17 kwietnia – Prof. Jurij Andriejewicz Żdanow doktorem honoris causa UŚ.

16 czerwca – Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji podpisali w Warszawie porozumienie o powołaniu na Uniwersytecie Śląskim Wydziału Radia i Telewizji.

1 lipca – Na Spitsbergen udała się druga wyprawa pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego.

24 sierpnia – Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzono Wydział Radia i Telewizji.

9 października – Prof. dr hab. Bogdan Suchodolski doktorem honoris causa UŚ.

22 grudnia – W Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego zwodowano masowiec M/S „Uniwersytet Śląski”.

23 grudnia – Rozpoczęło działalność Muzeum Uniwersytetu Śląskiego.

1979

1 czerwca – Uroczyste podniesienie bandery na M/S „Uniwersytet Śląski”.

15–19 września – Odbył się I Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Folklorystycznych.

1 października – Wydział Nauk Społecznych otrzymał nowy gmach przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

31 grudnia – Ukazał się pierwszy numer pisma studenckiego „Studenckim piórem”.

1980

7 września – Otwarto klub studencki „Remedium” w DS nr 1 w Sosnowcu.

12 września – Na zebraniu Rady Uczelnianej ZNP poinformowano o powstaniu grupy NSZZ Solidarność w Instytucie Fizyki.

2 października – Ukonstytuował się Tymczasowy Uczelniany Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność.

8 października – Dr Jan Jelonek z Instytutu Fizyki został wybrany na przewodniczącego TUKK NSZZ Solidarność.

28 października – Powołano do życia

Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Grudzień – Zaczęła działalność cyklem wykładów niezależna Wszechnica Górnośląska.

5 grudnia – Prof. dr hab. Henryk Rechowicz zwolnił funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

5 grudnia – Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

16 grudnia – Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski został wybrany na rektora przez Senat UŚ.

1981

23 maja – Prof. dr hab. August Chełkowski został pierwszym demokratycznie wybranym rektorem Uniwersytetu Śląskiego.

1 czerwca – Odbyły się demokratyczne wybory dziekanów.

19 listopada – Zaczęła się fala strajków studenckich.

13 grudnia – W związku z wprowadzeniem stanu wojennego, internowano około 30 pracowników i studentów Uniwersytetu, w tym rektora prof. dr. hab. Augusta Chełkowskiego i prorektora ds. nauczania prof. dr hab. Irenę Bajerową. W okresie stanu wojennego zostało w sumie internowanych i aresztowanych około 90 pracowników i studentów UŚ.

1982

16 stycznia – Prof. dr hab. August Chełkowski został odwołany z funkcji rektora UŚ.

13 maja – Demonstracja przed rektoratem UŚ przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. W wyniku manifestacji aresztowano grupę studentów i pracowników uczelni. Ponadto w prawach studenta zawieszono 17 osób, a w prawach pracownika – 11.

1 czerwca – Funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego objął prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski.

2 czerwca – Wydział Nauk o Ziemi otrzymał nowy gmach – 18-piętrowy budynek w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej.

1983

22 lutego – Rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kierownikiem została dr Władysława Błońska.

15 marca – Senat uczelni przyjął Statut Uniwersytetu Śląskiego.

1984

1 września – W skali całej uczelni wprowadzono semestralny system zaliczeń zamiast rocznego, funkcjonującego dotychczas na niektórych kierunkach.

Wrzesień – Odbył się pierwszy cykl wykładów i pokazów demonstracyjnych pod nazwą „Osobliwości świata fizyki”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i licealnych (później gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

1 października – Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski objął funkcję rektora UŚ.

1985

8 maja – Prof. dr Rudolf Ranoszek doktorem honoris causa UŚ.

7 października – Prof. dr hab. Jan Szczepański doktorem honoris causa UŚ.

1986

4 marca – Senat Uniwersytetu zatwierdził nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego.

28 grudnia – Zmarł prof. dr hab. Kazimierz Popiołek, pierwszy rektor Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1968-72).

1987

1 października – Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski objął funkcję rektora UŚ.

1988

28 maja – Rozpoczęła działalność Orkiestra Salonowa Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, której twórcą był prof. Hilary Drozd.

1 września – Powstała Fundacja dla Uniwersytetu Śląskiego.

3 października – Prof. dr Manfred Lachs doktorem honoris causa UŚ.

1989

30 maja – Senat Uniwersytetu podjął uchwałę dotyczącą utworzenia Wydziału Teologicznego, jednak sprawie nie nadano biegu.

1990

16 stycznia – Studenci rozpoczęli okupację budynku KW PZPR w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1), żądając przekazania go na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego lub Biblioteki Śląskiej.

Luty – Instytut Języka Polskiego i Instytut Literatury i Kultury Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ zostały przeniesione do Katowic, do gmachu po byłym KW PZPR.

6 listopada – Kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego wybrało rektora, którym został prof. dr hab. Maksymilian Pazdan.

1991

Marzec – Senat UŚ podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Teologicznego.

18 czerwca – Senat uchwalił nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego.

1 sierpnia – Po raz pierwszy w Cieszynie została zorganizowana Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej.

7 października – Tragicznie zginął prof. dr hab. Walerian Pańko, prawnik, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, działacz „Solidarności”, reprezentant strony opozycyjnej w obradach Okrągłego Stołu, poseł na Sejm X kadencji, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

12 października – W Sosnowcu otwarto Kolegium Języka Biznesu, dyrektorem został prof. dr hab. Piotr Fast.

24 grudnia – Uniwersytet Śląski został przyłączony do internetu.

1992

1 lipca – Ukazał się numer 0 „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

1 października – Ukazał się pierwszy numer „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

7 października – Hans-Dietrich Genscher doktorem honoris causa UŚ.

30 października – Utworzono studia doktoranckie na Wydziałach: Filologicznym; Matematyki, Fizyki i Chemii Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji.

27 listopada – Eugene Ionesco doktorem honoris causa UŚ.

1993

20 stycznia – Zaczęło nadawać miejskostudenckie „Radio R”, powstałe na bazie studenckiego radia „Rezonans” w Sosnowcu.

1 marca – Bozidar Vidoeski doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

20 kwietnia – Senat UŚ zatwierdził Statut Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. Dyrektorem został prof. dr hab. Jacek Wódz. Szkoła zaczęła funkcjonować w maju.

11 maja – Prof. dr Nullo Minissi doktorem honoris causa UŚ.

20 maja – Kolegium elektorów wybrało prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana na rektora Uniwersytetu Śląskiego.

22 czerwca – Prof. Josif Brodski doktorem honoris causa UŚ.

– Przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska utworzono Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Dyrektorem został prof. dr hab. Paweł Migula.

1994

7 lutego – Prof. dr Jean Nicod doktorem honoris causa UŚ.

19 maja – Prof. Richard Pipes doktorem honoris causa UŚ.

3 listopada – Prof. Pierre Sadran doktorem honoris causa UŚ.

28 listopada – Rektor UŚ powołał pełnomocnika ds. działalności wydawniczej.

– Uniwersytet uzyskał prawo wieczystego użytkowania Ośrodka Wypoczynkowego w Bornem Sulinowie.

1995

– Zainaugurowała działalność Szkoła Zarządzania.

10–11 maja – Odbyły się I Śląskie Juwenalia, impreza pod nazwą Studenci Robią Ubaw – SRU’95.

5 czerwca – Prof. dr hab. Stanisław Barańczak doktorem honoris causa UŚ.

7 grudnia – Prof. Douve Wesselin Fokkema doktorem honoris causa UŚ.

1996

21 marca – Zostało otwarte Centrum Konsultacji i Opieki Logopedycznej UŚ.

14 maja – Kolegium elektorów wybrało prof. dr. hab. Tadeusza Sławka na rektora Uniwersytetu Śląskiego.

10 czerwca – Prof. Janos Aczél doktorem honoris causa UŚ.

25 listopada – Prof. dr hab. Adam Strzałkowski doktorem honoris causa UŚ.

10 grudnia – Hrabia Jacques de Chalendar doktorem honoris causa UŚ.

31 grudnia – Uniwersytet Śląski przejął w użytkowanie kompleks budynków koszarowych po zlikwidowanej jednostce wojskowej

w Chorzowie.

1997

28 stycznia – Otwarcie Księgarni Wydawnictwa UŚ w rektoracie (ul. Bankowa 12).

7 marca – Podpisano umowę z Miastem Jastrzębiem-Zdrojem o uruchomieniu w tym mieście Ośrodka Działalności Dydaktycznej UŚ.

25 kwietnia – Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

20 maja – Senat UŚ przyjął dokument pod nazwą „Misja Uniwersytetu Śląskiego”.

7 czerwca – Odbył się I Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu Śląskiego. Przez 12 lat odbywał się on w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

3 października – Odbyło się oficjalne otwarcie nowej auli Wydziału Nauk Społecznych.

16 października – Odbył się I Wieczór Akademicki, jego gościem był Ryszard Kapuściński.

17 października – Ryszard Kapuściński doktorem honoris causa UŚ.

11 grudnia – Prof. Jacques Derrida doktorem honoris causa UŚ.

1998

20 stycznia – Senat UŚ podjął decyzję o utworzeniu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

17 marca – Uniwersytet Śląski i Fundacja na rzecz Uniwersytetu Śląskiego Viribus Unitis zorganizowali pierwsze w historii targi edukacyjne.

18 marca – Odbyło się walne zebranie delegatów NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego. Przewodniczącą została mgr Ewa Żurawska.

23 czerwca – Senat UŚ podjął uchwałę o utworzeniu międzywydziałowej jednostki – Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.

1999

22 stycznia – Tadeusz Różewicz doktorem honoris causa UŚ.

22 czerwca – Odbył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ.

1 września – Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek objął ponownie funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

28 września – Senat UŚ uchwalił nowy Statut.

31 października – Zmarł prof. dr hab. August Chełkowski, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1981–82.

2000

6 kwietnia – Prof. DDr. H. C Dr. Franz Bydlinski doktorem honoris causa UŚ.

17 maja – Nadanie Instytutowi Fizyki UŚ imienia prof. Augusta Chełkowskiego.

7 listopada – Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę o powołaniu Wydziału Teologicznego.

5 grudnia – Senat UŚ przyjął uchwałę o nadaniu Wydziałowi Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego imienia Krzysztofa Kieślowskiego.

7 grudnia – Podpisano akt darowizny na rzecz Uniwersytetu Śląskiego terenu z zabudowaniami tzw. Torkatu pod budowę Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

2001

16 marca – Zmarł prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980–1990.

28 maja – Podczas sesji Rady Miasta Katowic zdecydowano o nadaniu jednej z ulic Katowic imienia prof. dr. hab. Augusta Chełkowskiego. Niemająca dotąd nazwy ulica położona jest na terenie uniwersyteckiego kampusu między ulicami: Uniwersytecką i Bankową.

26 czerwca – Odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

19 października – Pierwsza w historii UŚ uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom.

23 października – Pierwsza inauguracja roku akademickiego 2001/2002 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku.

10 listopada – Prof. dr hab. Andrzej Lasota doktorem honoris causa UŚ.

2002

5 marca – Senat UŚ przyjął uchwałę o ustanowieniu Pro Scientia Et Arte, której ideą jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników uczelni.

28 marca – JE Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki a zarazem Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, dokonał uroczystego poświęcenia placu budowy gmachu Wydziału.

28 maja – Otwarcie i przekazanie do użytku nowego budynku Instytutu Informatyki Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Będzińskiej 39 w Sosnowcu.

1 września – Oddano do użytku kampus UŚ w Chorzowie.

1 września – Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

 2003

15 stycznia – Ukazał się pierwszy numer magazynu studentów UŚ „Suplement”.

17 kwietnia – Odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego w budowanym gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

22 maja – Prof. Józef Szajna doktorem honoris causa UŚ.

2004

22 lutego – W Cieszynie odbyła się pierwsza edycja cyklicznej imprezy pod nazwą Węgiel Student Film Festiwal, organizowanej przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

17 czerwca – Zmarł prof. dr hab. Henryk Rechowicz, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1972–1980.

12 października – Odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia budynku Wydziału Teologicznego UŚ, mieszczącego się przy ul. Jordana w Katowicach.

2005

13 stycznia – Jan Paweł II przyjął delegację władz UŚ na prywatnej audiencji w Watykanie.

18–20 kwietnia – Odbył się pierwszy w Polsce Studencki Festiwal Nauki, zorganizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego UŚ.

1 września – Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek ponownie objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

9 grudnia – Prof. dr Peter Hänggi doktorem honoris causa UŚ.

2006

27 czerwca – Senat UŚ uchwalił nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego.

28 września – Zainaugurowało swoją działalność Centrum Pomocy Psychologicznej w Sytuacjach Kryzysowych.

5 grudnia – Prof. dr Wincenty Okoń doktorem honoris causa UŚ.

2007

21 stycznia – Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Naukowo- Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

24 kwietnia – Dr J. Georg Bednorz doktorem honoris causa UŚ.

9 listopada – Prof. Jerzy Stuhr doktorem honoris causa UŚ.

27 listopada – JE Arcybiskup dr Damian Zimoń, metropolita katowicki, doktorem honoris causa UŚ.

2008

18 lutego – Pierwsza gala wręczenia Studenckich Laurów.

20 maja – Prof. Jon Ove Hagen doktorem honoris causa UŚ.

30 maja – Uroczystość otwarcia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego, mieszczącego się w Sosnowcu, przy ul. Grota Roweckiego 5.

24 czerwca – Po raz pierwszy Senat UŚ nadał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego. W ten prestiżowy sposób wyróżniono prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana.

24 czerwca – Uroczyste odsłonięcie pomnika studenta przed rektoratem UŚ na ul. Bankowej.

2 lipca – Prof. Jan Węglarz doktorem honoris causa UŚ.

1 września – Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

4 października – Odbył się pierwszy mecz charytatywny „Senat RP kontra senaty uczelni wyższych”

4 grudnia – Prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa doktorem honoris causa UŚ.

18 grudnia – Prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański doktorem honoris causa UŚ.

2009

4 marca – Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Lecha Kaczyńskiego na UŚ.

6 czerwca – Inauguracja Uniwersytetu Śląskiego Dzieci.

25 września – Uniwersytet Śląski po raz pierwszy uczestniczył w Śląskiej Nocy Naukowców.

2010

13 maja – Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na UŚ.

28 maja – Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach – wspólnego projektu Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

28 maja – Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1).

11 czerwca – Prof. dr hab. Jerzy Buzek doktorem honoris causa UŚ.

25 listopada – JE Kardynał Zenon Grocholewski doktorem honoris causa UŚ.

2011

8 marca – Ogłoszenie wyników konkursu na projekt nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji UŚ.

12 maja – JE Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, honorowym obywatelem Katowic.

3 października – Tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego otrzymali profesorzy: Leonard Neuger, Gerhard Banse oraz Heinrich Badura. Wręczono również Złotą Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” profesorom: Leonardowi Neugerowi, Wolfgangowi Noltingowi oraz Christianowi von Barowi. Nagrodę „Pro Scientia et Arte” otrzymała prof. zw. dr hab. Beata Walczak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

18 października – Prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan doktorem honoris causa UŚ.

22 listopada – Prezydent Katowic Piotr Uszok oficjalnie przekazał na rzecz Uniwersytetu Śląskiego działkę przy ul. Świętego Pawła pod budowę nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

7 grudnia – Prof. zw. dr hab. Walery Pisarek doktorem honoris causa UŚ.

2012

24 stycznia – Uchwalono nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego.

23 marca – Sławomir Mrożek doktorem honoris causa UŚ.

26 maja – Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w kadencji 2012–2016 został rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

18 czerwca – Wojciech Kilar doktorem honoris causa UŚ.

20 czerwca – Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został wybrany przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.

1 września – Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ponownie objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

12 października – Odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

12 października – Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ.