Uroczystość rozdania nagród NCN

9 maja w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Narodowego Centrum
Nauki
9 maja w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Narodowego Centrum Nauki
Uczestników spotkania powitał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś
Uczestników spotkania powitał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Laureatowi konkursu Maestro prof. dr. hab. Robertowi Hasterokowi
z Wydziału Biologii i O chrony Środowiska UŚ gratulował JM Rektor UŚ
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor UŚ dr hab. Mirosław
Nakonieczny
Laureatowi konkursu Maestro prof. dr. hab. Robertowi Hasterokowi z Wydziału Biologii i O chrony Środowiska UŚ gratulował JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Michał
Karoński
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Michał Karoński
Laureaci Nagrody Narodowego Centrum Nauki (od lewej): dr hab. Piotr
Garstecki, dr Anna Matysiak i dr hab. Andrzej Dziembowski
Laureaci Nagrody Narodowego Centrum Nauki (od lewej): dr hab. Piotr Garstecki, dr Anna Matysiak i dr hab. Andrzej Dziembowski
Organizatorami uroczystości byli Narodowe Centrum Nauki oraz Regionalna
Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich
Organizatorami uroczystości byli Narodowe Centrum Nauki oraz Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich


Fotografie: Agnieszka Szymala