Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Fizyka się liczy”

Walczyli o bilet… do CERN

29 lutego w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego do zmagań stanęło 203 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 45 szkół z całej Polski oraz jeden gimnazjalista z Republiki Czeskiej. Do drugiej części pierwszego etapu zakwalifikowało się 70 uczestników, zaś do finału, który odbył się 21 marca – 19 uczniów.

Konkurs można potraktować jako test wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie do studiów wyższych w zakresie fizyki i nauk jej pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach. W tym roku uczestnicy przyjechali na Uniwersytet Śląski z trzech województw, w tym m.in. z: Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Bytomia, Jędrzejowa, Żor, Bielska-Białej, Rybnika i Oświęcimia. Uczniowie najpierw wysłuchali krótkiego wykładu dr. hab. Krzysztofa Wójcika na temat przeprowadzania eksperymentów w pracowni fizycznej, a następnie otrzymali problem do doświadczalnego rozwiązania. Na to zadanie organizatorzy przewidzieli dwie godziny. Po długich obradach komisja sprawdzająca, pracująca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Ujmy, przekazała wyniki dyrektorowi Instytutu Fizyki prof. dr. hab. Krystianowi Rolederowi, który wraz z prorektorem ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr. hab. Stanisławem Kucharskim przekazali je, zgromadzonym w auli im. A. Pawlikowskiego, zdenerwowanym uczniom, ich nauczycielom i rodzicom.

Laureatem trzeciego miejsca został Adrian Łasak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, drugiego miejsca – Piotr Urbańczyk z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, zaś pierwszego – Wojciech Wróbel z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu. Zdobywcy złotego, srebrnego i brązowego lauru oraz nauczyciel zdobywcy pierwszego miejsca w nagrodę wyjadą do ośrodka naukowego CERN w Genewie. Laureaci konkursu, którzy w 2012 roku będą abiturientami, zostaną przyjęci na studia w Instytucie Fizyki UŚ bez postępowania kwalifikacyjnego. Pozostali laureaci, z chwilą uzyskania świadectwa dojrzałości, będą przyjęci na tych samych warunkach. Wszyscy uczestnicy części finałowej konkursu otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz maskotkę Uniwersytetu Śląskiego – Usiołka.

Patronat nad konkursem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik i dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystian Roleder.

Po wysłuchaniu wykładu na temat przeprowadzania eksperymentów w pracowni fizycznej, uczestnicy części finałowej
konkursu otrzymali problem do doświadczalnego rozwiązania
Po wysłuchaniu wykładu na temat przeprowadzania eksperymentów w pracowni fizycznej, uczestnicy części finałowej konkursu otrzymali problem do doświadczalnego rozwiązania
Konkurs adresowany jest głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs adresowany jest głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Od lewej, laureaci konkursu: Piotr Urbańczyk, Wojciech Wróbel i Adrian Łasak z prorektorem UŚ ds. finansów i rozwoju
prof. zw. dr. hab. Stanisławem Kucharskim
Od lewej, laureaci konkursu: Piotr Urbańczyk, Wojciech Wróbel i Adrian Łasak z prorektorem UŚ ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr. hab. Stanisławem Kucharskim

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora