Kronika UŚ

Akcja solidarności z Ivanem Shylą

21 lutego przed rektoratem odbyła się akcja wyrażająca solidarność z Białorusinem Ivanem Shylą – studentem Uniwersytetu Śląskiego, który 14 lutego został zatrzymany w Mińsku przez funkcjonariuszy Specnazu, a następnie osadzony w więzieniu w Okrestinie. W ramach akcji na deptaku ustawione zostało stoisko informacyjne, a koledzy Ivana rozdawali ulotki informacyjne. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość wysłania pocztówki do więzienia w Okrestinie. Punktem kulminacyjnym imprezy było nagranie flash mobu z udziałem studentów, którzy z biało-czerwonych balonów ułożyli opozycyjną flagę Białorusi. W sprawie studenta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych interweniował JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Organizatorami akcji byli: NZS UŚ, portal „Korespondent Wschodni” oraz biuro europosła Marka Migalskiego.

IV Logopedyczne Dni UŚ

Od 3 do 7 marca na Uniwersytecie Śląskim odbywały się IV Logopedyczne Dni UŚ, w ramach których miały miejsce m.in.: nieodpłatne diagnozy logopedyczne, warsztaty oraz IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna. Organizatorami wydarzenia byli: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, Wydział Teologiczny UŚ oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”.

Goście z Neapolu

5 marca JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przyjął delegację z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” w składzie: prof. Carlo Vecce, prof. Giuseppe Cataldi i dr Umberto Cinque. W ramach wizyty delegaci m.in. zwiedzili Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką oraz wzięli udział w spotkaniu dotyczącym współpracy między uczelnią neapolitańską a Uniwersytetem Śląskim. Rozmowy zakończyły się powołaniem grupy roboczej pod kierunkiem prof. zw dr hab. Janusza Janeczka, która będzie zajmowała się koordynacją działań na rzecz dalszej współpracy. W programie marcowej wizyty naukowców z Neapolu znalazły się również wykłady na Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Prawa i Administracji.

Wręczenie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

6 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. W roku akademickim 2011/2012 stypendia ministra uzyskało 47 studentów, dzięki czemu uczelnia zajmuje czwarte miejsce w skali kraju.

Konferencja „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”

8 i 9 marca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji 22. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W konferencji uczestniczyli m.in. rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Irena Lipowicz oraz prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz. Obrady zostały poświęcone m.in.: nowym formom współdziałania, współpracy jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzialności za realizację zadań, rozstrzyganiu sporów wynikających z wspólnie realizowanych prac, ocenie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dopuszczalnych form współdziałania jednostek terytorialnych itp. Oprócz wystąpień merytorycznych, odbyła się również dyskusja z udziałem praktyków samorządu terytorialnego z województwa śląskiego oraz Polski południowej. Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

II Akademickie Mistrzostwa Śląska w aerobiku sportowym

10 marca w katowickim Spodku odbyły się, zorganizowane przez UŚ, II Akademickie Mistrzostwa Śląska w aerobiku sportowym. W zawodach wzięły udział trzy uczelnie: Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Śląski. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach: solistki, soliści i trójki. W kategorii solistki pierwsze, drugie i czwarte miejsce zajęły studentki UŚ: Natalia Mordarska, Paulina Krzak i Kamila Gołębiowska. Natomiast w „trójkach” na drugiej pozycji znalazły się: Natalia Gajer, Marcelina Dziwak i Kamila Gołębiowska. W klasyfikacji generalnej wygrała reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego, drugie miejsce zajęła Politechnika Śląska, a trzecie Uniwersytet Ekonomiczny.

Tydzień Mózgu 2012

Od 12 do 16 marca na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ miała miejsce kolejna edycja Tygodnia Mózgu. Celem wydarzenia jest promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii i psychologii. W ramach Tygodnia Mózgu odbywały się wykłady oraz warsztaty, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat ludzkiego mózgu. Organizatorami wydarzenia byli: członkowie Koła Naukowego Psychologii Ewolucyjnej i Etologii UŚ, pracownicy i doktoranci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ.

VI Święto Liczby Pi

14 i 15 marca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ po raz szósty obchodzono Święto Liczby Pi, które ma na celu promowanie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dla uczestników przygotowano bogaty program, w którym nie zabrakło: prelekcji, odczytów i wykładów popularnonaukowych, pokazów eksperymentów fizycznych i chemicznych, prezentacji i symulacji komputerowych, gier i zabaw logicznych oraz konkursów.

Posiedzenie prezydium KRASP

15 i 16 marca Uniwersytet Śląski gościł uczestników posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W programie obrad znalazły się m.in.: wystąpienie dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wystąpienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, który przedstawił informacje o decyzjach podjętych na posiedzeniu KRUP (zamówienia publiczne w badaniach naukowych oraz ocena publikacji w czasopismach), omówienie zasad działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej w związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, dyskusja nt. nowej formuły egzaminów maturalnych oraz działań KRASP na forum międzynarodowym.

Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL

15 marca na Wydziale Teologicznym UŚ miała miejsce sesja naukowa pt. „Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL”. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy „Trudne lata – Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL” przygotowanej przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Oddział IPN w Katowicach. Wystawa miała na celu przybliżenie polityki wyznaniowej władz Polski Ludowej wobec żeńskich wspólnot zakonnych w latach 1945–1989. Ukazywała represyjne działania komunistycznych władz i spychanie sióstr zakonnych na margines życia społecznego, a także zmagania zakonnic z ówczesną rzeczywistością, ich codzienne życie i pracę oraz zaangażowanie w wielkie wydarzenia z życia Kościoła i narodu. Na 25 planszach zaprezentowano dokumenty i fotografie ze zbiorów 19 archiwów żeńskich wspólnot zakonnych oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych. Sesja została zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Dni Frankofonii

Od 20 do 28 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbyły się Dni Frankofonii, w których udział wzięli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii Zénon Kowal, prof. Luca Collesa z Uniwersytetu w Louvain i prof. Karla Ziegera z Uniwersytetu w Valenciennes. Oprócz prezentacji studentów Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki nt. języka francuskiego oraz jego licznych odmian, wystawiono spektakl w wykonaniu grupy teatralnej pracującej pod kierunkiem dr. Buaty Maleli na podstawie sztuki „Ariane et Barbe- -Bleue (Ariadna i Sinobrody)” belgijskiego dramaturga Maurycego Maeterlinka.

Finał konkursu „Fizyka się liczy”

21 marca w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się finałowa część Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Fizyka się liczy”. Laureatem pierwszego miejsca został Wojciech Wróbel z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu, drugie miejsce zajął Piotr Urbańczyk z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, a trzecie – Adrian Łasak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w nagrodę wyjadą do ośrodka naukowego CERN w Genewie. Patronat nad konkursem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik i dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystian Roleder.

Czy biznes potrzebuje psychologii?

21 i 22 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Czy biznes potrzebuje psychologii?”. Dyskusja koncentrowała się na kwestiach związanych ze wzajemnymi relacjami psychologii i biznesu. Uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, w jaki sposób mogą współdziałać, jakie wyzwania stawia przed nimi XXI wiek i współczesny rynek pracy, czy psychologia i biznes są dwiema zupełnie odrębnymi dziedzinami czy obszarami, które mają punkty wspólne?

VII Festiwal Humoru

21 i 22 marca w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbył się VII Festiwal Humoru. Uczestnicy imprezy mówili m.in. o polskich palindromach pijackich, ironii i humorze w sytuacjach kryzysowych oraz o „czarnym” dowcipie śląsko-galicyjskim; obejrzeli seans filmowy Muppety w kinie Patria w Rudzie Śląskiej i wzięli udział w warsztatach pt. „Niekonwencjonalne metody pracy z dzieckiem – zarys pedagogiki cyrku, elementy śmiechoterapii oraz terapii przez zabawę”. Gościem specjalnym wydarzenia był Artur Andrus.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Sławomirowi Mrożkowi

23 marca w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnemu dramaturgowi i prozaikowi Sławomirowi Mrożkowi. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego UŚ został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 28 lutego 2012 roku. Laudatorem doktoratu był prof. zw. dr hab. Marian Kisiel z Wydziału Filologicznego UŚ, zaś recenzentami: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński), prof. UŚ dr hab. Barbara Gutkowska (Wydział Filologiczny UŚ) i prof. ATH dr hab. Stanisław Gębala (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej).

Wybory rektora UŚ na kadencję 2012–2016

27 marca w auli. im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się posiedzenie prezentacyjne i wyborcze Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku głosowania Kolegium Elektorów dokonało wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2012–2016. Rektorem został wybrany prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W głosowaniu uczestniczyło 185 elektorów. Na 180 ważnie oddanych głosów, zgłoszony kandydat otrzymał 134 głosy „za” i uzyskał wymaganą większość. Drugą kadencję prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś rozpocznie 1 września 2012 roku.