Sławomir Mrożek doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

23 marca do Katowic przyjechał wybitny dramaturg i prozaik
Sławomir Mrożek z żoną Susaną Osorio
23 marca do Katowic przyjechał wybitny dramaturg i prozaik Sławomir Mrożek z żoną Susaną Osorio
Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
Sławomirowi Mrożkowi odbyła się w Teatrze Śląskim im. Stanisława
Wyspiańskiego. Poprzedził ją uroczysty orszak ulicami Katowic
Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Sławomirowi Mrożkowi odbyła się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego. Poprzedził ją uroczysty orszak ulicami Katowic
W uroczystości uczestniczyli m.in.: władze Uniwersytetu Śląskiego,
członkowie Senatu UŚ, przedstawiciele innych uczelni regionu oraz
pracownicy i studenci Wydziału Filologicznego UŚ
W uroczystości uczestniczyli m.in.: władze Uniwersytetu Śląskiego, członkowie Senatu UŚ, przedstawiciele innych uczelni regionu oraz pracownicy i studenci Wydziału Filologicznego UŚ
Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, doktor honorowy
Uniwersytetu Śląskiego Sławomir Mrożek i dziekan Wydziału
Filologicznego dr hab. Rafał Molencki
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, doktor honorowy Uniwersytetu Śląskiego Sławomir Mrożek i dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki
W swoim wystąpieniu Sławomir Mrożek wspominał, że w przeszłości
bywał w Katowicach częstym gościem
W swoim wystąpieniu Sławomir Mrożek wspominał, że w przeszłości bywał w Katowicach częstym gościem


Fotografie: Agnieszka Sikora