Stypendyści ministra nauki i szkolnictwa wyższego 2011/2012
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Czterdziestu siedmiu wspaniałych

6 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znakomite wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. W roku akademickim 2011/2012 stypendia ministra uzyskało 47 studentów, dzięki czemu uczelnia zajęła czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji wszystkich uczelni w Polsce. – Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego to olbrzymie wyróżnienie dla tych z państwa, którzy zrobili zdecydowanie więcej niż przeciętny student. Bardzo się cieszymy, że wśród naszych studentów są tak wspaniali ludzie – powiedział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, zwracając się do laureatów.

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego są przyznawane najaktywniejszym studentom – nie tylko tym, którzy mają najwyższą średnią, dużą liczbę publikacji, ale również tym, którzy angażują się w działalność społeczną czy w kołach naukowych. Poniżej publikujemy listę tegorocznych stypendystów.

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

 • Łukasz Berezowski
 • Tomasz Burdzik
 • Kamila Czaja
 • Michał Czech
 • Anna Duda
 • Kamila Kruszyńska
 • Marek Lyszczyna
 • Łukasz Milenkowicz
 • Katarzyna Niedurny
 • x
 • Katarzyna Popiel
 • Linda Stobierska
 • Agata Stronciwilk
 • Ewelina Suszek

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

 • Damian Makieła

Wydział Artystyczny

 • Damian Chomątowski

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Magdalena Bolek

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

 • Sabina Kamińska
 • Karolina Kania
 • Monika Michalak
 • Zdzisław Rabenda

Wydział Filologiczny

 • Adam Andrysek
 • Kamil Buchta
 • Kamila Kuros
 • Paweł Świerczek
 • Ewa Walewska

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 • Kamil Dworak

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 • Marek Biedrzycki
 • Szymon Draga
 • Piotr Idzik
 • Mateusz Jurczyński
 • Marcin Łobejko
 • Jolanta Marzec
 • Łukasz Skórka
 • Jakub Spiechowicz
 • Mikołaj Stańczyk
 • Paweł Zwoleński
 • Piotr Zwoliński

Wydział Nauk o Ziemi

 • Małgorzata Małecka
 • Marcin Stano

Wydział Nauk Społecznych

 • Justyna Łapaj
 • Aleksandra Merta
 • Marcin Smierz

Wydział Prawa i Administracji

 • Anna Hlebicka-Józefowicz
 • x
 • Karina Kunc
 • Maria Łabno

x oznacza, że osoba nie wyraziła zgody na opublikowanie swojego nazwiska.

Autorzy: RED.
Fotografie: Izabela Staszewska