Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów 12-14 grudnia 2007 r.

Media wrażliwe czy niewrażliwe?

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" - koło naukowe działające w Uniwersytecie Śląskim - zajmuje się propagowaniem wśród studentów umiejętności z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jego celem jest także integrowanie członków poprzez wspólne pogłębianie wiedzy z zakresu medioznawstwa oraz teorii i praktyki komunikowania, jak również rozbudzanie aktywności naukowej studentów.

Spotkanie z Witoldem Beresiem, dziennikarzem, scenarzystą i producentem filmowym
Spotkanie z Witoldem Beresiem, dziennikarzem, scenarzystą i producentem filmowym

Już od czterech lat grudzień jest ważnym miesiącem w życiu członków Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty". W tym okresie odbywa się bowiem Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów. Tegoroczna pt. "Media najwrażliwszą tkanką społeczeństwa obywatelskiego? Polskie społeczeństwo i media III RP", ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, miała charakter kameralny. Wśród uczestników znaleźli się studenci z Opola, Wrocławia, Rybnika i oczywiście Katowic. Pieczę nad wszystkim sprawował opiekun naukowy koła - dr Bernard Grzonka. Zajęcia dotyczące polityki informacyjnej gminy pt. "Jak się skutecznie komunikować ze społecznością lokalną?" przeprowadziły mgr Patrycja Szostok i mgr Agnieszka Turska-Kawa. Ich szczególnie interesującą częścią była gra symulacyjna - konferencja prasowa zwaśnionych stron w wymyślonej przez studentów gminie. Dr hab. Marian Gierula mówił o badaniach nad mediami w okresie transformacji. Panel dyskusyjny dotyczący internetu poprowadzili studenci Uniwersytetu Śląskiego, odbyły się również warsztaty z red. Wacławem Wraną z rybnickiego portalu www.rybnik.com.pl. Zajęcia dotyczące kondycji prasy lokalnej przeprowadził red. Arkadiusza Gruchota, prezes Wydawnictwa Nowiny. Ciekawym punktem konferencji było spotkanie z red. Januszem Chmilewskim z agencji Reuters, który poruszył temat niewrażliwości polskich mediów i ich kondycji na tle dziennikarstwa zachodniego.

Warsztaty z red. Januszem Chmilewskim z agencji Reuters
Warsztaty z red. Januszem Chmilewskim z agencji Reuters

Gościem specjalnym był Witold Bereś, dziennikarz, scenarzysta i producent filmowy, który opowiadał o swoich doświadczeniach w dziennikarstwie. Zaważyła na nich m.in. znajomość z Ryszardem Kapuścińskim i właśnie te opowieści wzbudziły entuzjazm i szczególne zainteresowanie.

Studentom z Opola konferencja bardzo się podobała. - Myślimy o zorganizowaniu podobnego przedsięwzięcia u nas. Z przyjemnością zaprosimy na nie kolegów z Uniwersytetu Śląskiego - powiedziała Aneta Skomorowska, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Opolskiego. - To naprawdę ciekawa inicjatywa i możliwość spotkania przedstawicieli uniwersytetów z całej Polski, gdyż środowisko studenckie jest mało zintegrowane.

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów serdecznie dziękują Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego UŚ za wsparcie finansowe.

Autorzy: Magdalena Michulec, Foto: Tomasz Kiełkowski