Wykład im. Andrzeja Lasoty

Powiązanie imienia Profesora z nowymi osiągnięciami ukochanej przez niego nauki to inicjatywa podjęta w rocznicę urodzin wielkiego matematyka oraz szanowanego i lubianego kolegi. 4 stycznia br. pierwszy z cyklu wykładów wygłosił prof. dr hab. Czesław Olech.

Pierwszy Wykład im. Andrzeja Lasoty wygłosił prof. dr hab. Czesław Olech
Pierwszy Wykład im. Andrzeja Lasoty wygłosił prof. dr hab. Czesław Olech

28 grudnia 2006 r. zmarł nieodżałowanej pamięci prof. dr hab. Andrzej Lasota, wybitny matematyk, długoletni pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, doktor honoris causa naszego Uniwersytetu, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU, ale przede wszystkim Wielki Człowiek, którego znaczenia dla społeczności Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii nie sposób przecenić.

Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii postanowiła uczcić dokonania Profesora, powołując do życia Wykład im. Andrzeja Lasoty. Instytucja wykładów, których patronami są wybitni uczeni, jest znana nie tylko w środowisku matematycznym - dość przypomnieć, że w 1998 r. na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii UŚ w Cieszynie ustanowiono Wykłady im. Kazimierza Twardowskiego. Śp. Prof. Lasota wygłosił Wykład im. Władysława Orlicza (w Poznaniu) i Wykład im. Wacława Sierpińskiego (w Warszawie). Zamiarem Rady Wydziału, wyrażonym w podjętej uchwale, jest wyróżnienie uczonych osiągających znakomite rezultaty w dziedzinie nauk ścisłych oraz ich zastosowań zaproszeniem do przedstawienia Wykładu w Katowicach. Chcieliśmy, by pamięć Profesora Andrzeja Lasoty była utrwalona w sposób, który - jak wierzymy - odpowiadałby Mu najbardziej: poprzez powiązanie Jego imienia z ciągle nowymi osiągnięciami ukochanej przez Niego nauki.

Rada Wydziału powołała również Kapitułę Wykładu im. Andrzeja Lasoty, której zadaniem będzie wyłonienie wykładowcy, który odpowiadałby założonym wysokim standardom. W jej skład wchodzą: prof. prof. Roman Ger (Katowice), Jan Kisyński (Lublin), Stanisław Kwapień (Warszawa), Józef Myjak (Kraków), Czesław Ryll-Nardzewski (Wrocław) i dziekan Wydziału. Wykład będzie się odbywał co roku na początku stycznia - wybrano taki termin, ponieważ 11 stycznia mija rocznica urodzin Profesora Lasoty. 4 stycznia br. pierwszy Wykład im. Andrzeja Lasoty wygłosił prof. dr hab. Czesław Olech, znakomity matematyk, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU, a jednocześnie kolega Andrzeja Lasoty z czasów studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prof. Olech mówił na temat "Wspomnienia o seminarium profesora Tadeusza Ważewskiego i o jego uczestnikach"; obaj - Lasota i Olech - byli uczniami prof. Ważewskiego, jednego z najwybitniejszych specjalistów w zakresie równań różniczkowych. Wśród słuchaczy wykładu byli JM Rektor UŚ prof. Janusz Janeczek, prorektorzy: prof. prof. Jerzy Zioło i Anna Łabno oraz licznie przybyli członkowie Kapituły i Rady Wydziału, pracownicy naukowi z wielu uczelni krajowych, studenci, absolwenci i pracownicy administracyjni Wydziału.

MACIEJ SABLIK
DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI,
FIZYKI I CHEMII

Autorzy: Foto: Antoni Trzmiel