Dla niepełnosprawnego studenta

Stypendium do Brukseli

Stowarzyszenie Media dla Integracji Europejskiej wraz ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim ufundowało stypendium w Parlamencie Europejskim dla niepełnosprawnego studenta. Otrzymał je Adam Mazur studiujący na I roku magisterskich studiów uzupełniających na kierunku socjologii i komunikacji społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Oficjalnie Adam Mazur dowiedział się o wyróżnieniu 11 stycznia podczas noworocznego spotkania dziennikarzy z metropolitą katowickim arcybiskupem Damianem Zimoniem, w którym uczestniczyli także m.in.: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk i prorektor ds. współpracy i promocji UŚ prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz kilkudziesięciu dziennikarzy regionalnej prasy, radia i telewizji.

- To stypendium ma dla mnie ogromne znaczenie, jest szansą na zdobycie nowej wiedzy, zapoznanie się z mechanizmami pracy komisji europejskich, daje mi także możliwość skonfrontowania jej z praktyką. Zamierzam podszkolić język angielski i nauczyć się sposobów pozyskiwania środków unijnych. Wszystko to wzbogaci moje CV i mam nadzieję, że zwiększy szansę na znalezienie w przyszłości pracy. Chciałbym, aby pracodawca oceniał mnie na podstawie moich umiejętności i wiedzy a nie przez pryzmat mojej niepełnosprawności.

Adam Mazur uczciwie zapracował na swoje wyróżnienie, jego średnia ocen to 4, 8.

- Jeśli zdolnym, odpowiedzialnym i chętnym do pracy studentom, których dotyka problem niepełnosprawności, podamy rękę i otworzymy drzwi, to oni na pewno z tej szansy skorzystają - powiedziała inicjatorka pomysłu Maria Trepińska ze Stowarzyszenia Media dla Integracji Europejskiej, dziennikarka "Pulsu Biznesu".

Autorzy: Maria Sztuka