Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Archiwa i archiwalia górnośląskie I. Red. Edward Długajczyk, Wacław Gojniczek, bibliogr., tab., fot., wklejki, streszcz., summ., Zsfg., 24 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Elżbieta Dutka: Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, bibliogr., indeks, summ., Zsfg.

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. Red. Krystyna Kleszczowa, Artur Rejter, bibliogr., tab., abstract, rez., 15 zł

Słowo i tekst. T. 1: Funkcjonowanie języka. Red. Piotr Czerwiński, Jadwiga Stawnicka, rez., streszcz., summ., 23 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. "Muzyka religijna - między epokami i kulturami". T. 1. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, przykłady nutowe, summ., Zsfg., 25 zł

PRAWO. Konstytucjonalizm a doktryny politycznoprawne. Najnowsze kierunki badań. Red. Ryszard M. Małajny, opr. twarda, 45 zł

NAUKI o ZIEMI. "Kras i Speleologia". T. 12 (XXI). Red. Andrzej Tyc, Jacek Jania, bibliogr., wklejka, tab., rys., fot., streszcz., res., 18 zł

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga Węgrzyn, Ewa Korytowska: Aspects of the Czech Republic, bibliogr., 8 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 4. Red. Wiesław Kaczanowicz

Dariusz Nawrot: Litwa i Napoleon w 1812 roku

SOCJOLOGIA. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów

JĘZYKOZNAWSTWO. Artur Kijak: Polish and English Consonantal Clusters: A Contrastive Analysis within the Stricte CV Framework

Władysław Kryzia: Słoweński. Słoweńcy. Słowenia. Zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej

Danuta Krzyżyk: Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie, bibliogr., indeks, aneks, schem., tab., summ., Zsfg.

Ewa Straś: Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego

NAUKI o ZIEMI. Ireneusz Malik: Dendrochronologiczny zapis współczesnych procesów rzeźbotwórczych kształtujących stoki i doliny rzeczne wybranych stref krajobrazowych Europy Środkowej

Podręczniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Beata Dyrda, Irena Przybylska, Sabina Koczoń-Zurek: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych