Wydanie nr 5 (155) Luty 2008

Oddajemy w wasze ręce kolejny numer "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". W tym miesiącu bardzo dużo uwagi poświęciliśmy naukom ścisłym. W grudniu i styczniu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii miały miejsce ważne wydarzenia - trzecia już dyskusja panelowa "Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem", której tematem głównym była rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury oraz pierwszy z cyklu wykładów im. Andrzeja Lasoty, bo w taki sposób Rada Wydziału postanowiła uczcić dokonania tego wielkiego matematyka. Ponadto w Instytucie Fizyki rozpoczęła się kolejna edycja wykładów popularnonaukowych "Z najlepszymi przez Fizykę". Pierwszy z nich pt. "Co dalej z fizyką cząstek - czy LHC udzieli na to pytanie odpowiedzi?" wygłosił prof. dr hab. Marek Zrałek. Czy w kontekście tego można mówić o recesji w nauczaniu przedmiotów ścisłych? Niestety tak, choć powoli zaczyna u nas dominować idea, że powinny być fundowane dodatkowe stypendia dla studentów, którzy wybierają konkretne kierunki z dziedzin ścisłych, politechnicznych. O przyszłość nauk ścisłych i ich popularyzację wśród młodzieży zapytaliśmy dziekana wydziału prof. dr. hab. Macieja Sablika oraz dyrektorów Instytutów - Fizyki prof. dr. hab. Krystiana Roledera i Chemii prof. dr. hab. Stanisława Kucharskiego.

Wszystkim zainteresowanym przyszłością naszej planety polecamy tekst prof. dr. hab. Jacka Jani, przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych PAN, poświęcony wielkiemu światowemu przedsięwzięciu, jakim jest IV Międzynarodowy Rok Polarny 2007-2008. Uczestniczy w nim tysiące badaczy z 63 krajów, w tym z Polski. Aktywni są także pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Zagrożeniem dla rodzimej szaty roślinnej są gatunki fauny i flory, które dotarły do naszego kraju z innych części świata. Niektóre sprowadzano świadomie, w celach leczniczych czy ozdobnych, ale wiele z nich przedostało się w sposób niekontrolowany. Badania na ten temat prowadzą naukowcy z Zakładu Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Zachęcamy do przeczytania artykułu pt. "Obcy kontra botanicy".