Spotkania Graficzne Czwórki Wyszehradzkiej

To projekt, którego celem jest prezentacja grafiki z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jest on efektem współpracy galerii w poszczególnych krajach i każda z nich przygotowuje własną kolekcje grafiki oraz prezentuje całą wystawę u siebie. Kierownikiem i pomysłodawcą projektu jest dr Petr Pavlinak prowadzący Galerię Chagall w Karwinie (Czechy), który zaprosił do udziału: Novohrad Museum a Galerie v Lucenci ze Słowacji, Nograd Historical Museum Salgotarjan z Węgier oraz Galerię Uniwersytecką z Cieszyna.

We wrześniu 2007 r. miała miejsce prezentacja w Karwinie, na przełomie 2007 i 2008 r. odbyła się w Cieszynie w Galerii Uniwersyteckiej i 36,6. Obecnie cała kolekcja prezentowana jest na Węgrzech. Marcowa wystawa w słowackiej Lucenci zakończy projekt. Stronę polską reprezentują graficy związani z cieszyńskim Instytutem Sztuki UŚ: dr hab. Joanna Piech-Kalarus, prof. zw. Eugeniusz Delekta, dr Krzysztof Kula, prof. Józef Knopek oraz prof. Małgorzata Łuszczak

Eugeniusz Delekta: Żaglowce
Eugeniusz Delekta: Żaglowce

Małgorzata Łuszczak: Góry Chorwacji
Małgorzata Łuszczak: Góry Chorwacji

Josef Mzyk: Divka a jelen (Czechy)
Josef Mzyk: Divka a jelen (Czechy)

Wernisaż w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie
Wernisaż w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie

Dusan Krnac: Minimalcomics (Słowacja)
Dusan Krnac: Minimalcomics (Słowacja)

Spotkania Graficzne Czwórki Wyszehradzkiej