Nagroda za projekt "Potwierdzenie funkcji genów odpowiedzialnych za metabolizm brasinosteroidów u jęczmienia" dla Damiana Gruszki

Kiełkowanie na Teneryfie

Obecnie jest słuchaczem IV roku studiów doktoranckich. Doktorska dysertacja młodego, zdolnego naukowca (nt. "Identyfikacji genów uczestniczących w syntezie i transdukcji sygnału brasinosteroidów u Hordeum vulgare, z wykorzystaniem mutantów półkarłowatych") powstaje pod opieką naukową prof. dr. hab. Mirosława Małuszyńskiego, a jej finalizacji możemy spodziewać się jesienią tego roku.

Damian Gruszka

Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie i Hiszpania wszystkim kojarzą się raczej z wakacjami, słońcem i rozkosznym "nicnierobieniem", tymczasem właśnie tam w październiku ub. roku odbyła się VI Europejska Konferencja poświęcona Genomice Roślin (6th Plant Genomics European Meeting), podczas której doktorant naszego Uniwersytetu, mgr Damian Gruszka, otrzymał nagrodę za najlepszy poster. Projekt zatytułowany "Potwierdzenie funkcji genów odpowiedzialnych za metabolizm brasinosteroidów u jęczmienia" powstał we współpracy z prof. dr hab. Mirosławem Małuszyńskim i prof. dr hab. Iwoną Szarejko, która pełni funkcję kierownika Katedry Genetyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Praca dotyczyła badań nad genami uczestniczącymi w metabolizmie brasinosteroidów, roślinnych związków hormonalnych regulujących szereg procesów fizjologicznych, np: kiełkowanie nasion, wydłużanie pędów, zwiększanie tempa podziałów komórkowych czy reakcje roślin na stresy abiotyczne. W wyniku badań zidentyfikowano sekwencje kodujące trzech jęczmiennych genów, które zostały zamieszczone w bazie danych GenBank wraz z sekwencjami kodowanych polipeptydów.

Zainteresowania Damiana Gruszki zawsze wiązały się z biologią. Ukończył liceum ogólnokształcące w klasie o profilu biologiczno-chemicznym (w Bielsku-Białej), w roku 1998 rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, wybierając jako kierunek specjalizacji biotechnologie roślin i mikroorganizmów. Już w czasie studiów pracował na stanowisku technika w Katedrze Genetyki UŚ, gdzie prowadził jednocześnie badania do pracy magisterskiej, którą z wyróżnieniem obronił w roku 2003. Obecnie jest słuchaczem IV roku studiów doktoranckich. Doktorska dysertacja młodego, zdolnego naukowca (nt. "Identyfikacji genów uczestniczących w syntezie i transdukcji sygnału brasinosteroidów u Hordeum vulgare, z wykorzystaniem mutantów półkarłowatych") powstaje pod opieką naukową prof. dr. hab. Mirosława Małuszyńskiego, a jej finalizacji możemy spodziewać się jesienią tego roku: - Mam nadzieję, że rok 2008 będzie dla mnie równie udany jak poprzedni - śmieje się Damian Gruszka.

Sukces na Teneryfie to nie jedyne osiągnięcie, jakie w 2007 roku stało się udziałem naszego zdolnego doktoranta. W sierpniu, podczas III Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) w Warszawie, został wyróżniony w Konkursie Młodych Naukowców za poster pt: "Identification of new coding sequence HvDWARF in barley (Hordeum vulgare) responsible for brassinosteroid synthesis", dzięki czemu mógł również ustnie zaprezentować swoje dokonania na ogólnej sesji naukowej.

Damian Gruszka podchodzi do swojej pracy z ogromną pasją, co jest niewątpliwie receptą na sukces. W wolnym czasie uwielbia podróżować. Niekoniecznie są to jednak wojaże zagraniczne. Uprawia turystykę górską, jest zafascynowany Sudetami, a szczególnie wyjątkowym klimatem Gór Izerskich. Zapytany o plany na przyszłość, wraca do swojej ukochanej biologii: - Najlepiej jeśli będą związane z genetyką molekularną. Szczególnie interesują mnie interakcje międzygenowe, indukowane działaniem hormonów, czyli procesy na styku genetyki, molekularnych mechanizmów regulacji ekspresji genów i fizjologii.