O wychowaniu muzycznym w Cieszynie

8 i 9 listopada odbyła się sesja naukowo-artystyczna nt.: "Interdyscyplinarne podejście metodologiczne w badaniach z zakresu wychowania muzycznego" zorganizowana przez Międzyinstytutowy Zakład Metodyki Wychowania Muzycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy współudziale Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. W sesji wzięli udział przedstawiciele wielu ośrodkow naukowych z Polski, jak również pedagodzy z zagranicy m.in. z Uniwersytetu Ostrawskiego.

Autorzy: Redakcja