Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e   n a u k o w e

HISTORIA. Marian Dyba: Kształtowanie się polskiego środowiska , historycznego na Śląsku w latach 1918-1939. Katowice 1993, sum., Zsfg., zł 40.000,-

POLITOLOGIA. Z europejskich problemów międzynarodowych. Red.Jan Przewłocki. Katowice 1993, sum., res., zł 20.000,-

LITERATUROZNAWSTWO. "Znajomym gościńcem". Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. Tadeusz Sławek przy współudziale Aleksandra Nawareckiego i Dariusza Pawelca. Katowice 1993, indeks nazwisk, zł70.000.-

Józef Zarek: Poezja i myśl. Problem refleksji w czeskiej poezji miedzywojennej, obsah, sum., zł 30.000.-

JĘZYKOZNAWSTWO. Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego. T.12. Red. Edward Polański i Zenon Uryga. Katowice 1993, rez., sum., zł 40.000,-

LITERATUROZNAWSTWO I JĘZYKOZNAWSTWO. Germanistische Studien zu Sprache und Literatur. Red. Zygmunt Mielczarek Christohp Schatte. Katowice 1993 streszcz., sum., zł 30.000,-

PEDAGOGIKA. Z teorii i praktyki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Red Henryk Moroz. Katowice 1993, sum., rez., zł 40.000,-

BIOLOGIA. Aleksander Herczek. Systematic position of Isometopinae FIEB (Miridae, Heteroptera) and their intrarelationships. Katowice 1993, ref., streszcz., Zsfg., zł 25.000,-

Małgorzata Strzelec: Ślimaki (Gastropoda) antropogenicznych środowisk wodnych Wyżyny Śląskiej. Katowice 1993, sum., Zsfg., zł 30.000,-

FIZYKOCHEMIA. Antoni Budniok: Materiały elektrodowe stosowane w organicznej syntezie elektrochemicznej. Katowice 1993, sum., Zsfg., zł 30.000,-

S k r y p t y

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Bronisław Zyska: Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, T.2. Czynniki niszczące materiały w zbiorach bibliotecznych. Katowice 1993, bibliogr., indeks rzeczowy, indeks instytucji i form, zł 50.000,-

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

HISTORIA LITERATURY. Janusz Ryba: Uwodzicielskie oblicza literatury Oświecenia. W serii: Zeszyty Humanistyczne Pacu Młodzieży w Katowicach, Nr 2, red.serii: D.Rott. Katowice 1993.

Autorzy: Redakcja