Bałtycki Uniwersytet Satelitarny

"Ludzie Bałtyku" to temat kursu, ktory rozpoczął się w tym roku akademickim i trwać będzie do kwietnia przyszłego roku. Jest to cykl 8-miu wykładów transmitowanych przez satelitę szwedzkiego do zainteresowanych ośrodków akademickich. Pierwsza część kursu przedstawia kulturę i historię krajów regionu, następne części będą stawiać pytania o demokrację, prawa mniejszości i bezpieczeństwo. Obowiązującym językiem kursu i całego Uniwersytetu Bałtyckiego, który ten pomysł realizuje jest język angielski.

Współpracę rozpoczęto już 80 uniwersytetów w 13-tu krajach regionu bałtyckiego. Czynnym uczestnikiem tego przedsięwzięcia jest Centrum Studiów nad Człowiekiem przy naszym Uniwersytecie. Studenci, którzy zadeklarowali uczestnictwo w kursie spotykają się co dwa tygodnie, zawsze w środę o godz.l6.00, aby wspólnie uczestniczyć w transmitowanych satelitarnie wykładach. Wszyscy wytrwali studenci, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu pisemnego przewidzianego na zakończenie, uzyskają dyplom ukończenia cyklu w Uniwersytecie Bałtyckim.

Autorzy: K.F.