Minerały i skamieliny - jubileuszowo

7 i 8 listopada 1992 roku w gmachu Wydziału Nauk o Ziemi US odbyła się X Jubileuszowa Wystawa i Giełda Minerałów i Skamieniałości "Sosnowiec-Jęsień`92", zorganizowana wspólnie przez US i górnośląski oddział Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Wzięło w niej udział około 100 wystawców z kraju i zagranicy (Czesi, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy), a oglądać przyszło około 4000 publiczności. Wieczorem 7 listopada, jak co roku, odbyła się sesja popularno-naukowa, na której zostały wygłoszone referaty: dr J.Żaba Wulkany Kamczatki, dr !.Janeczek - Giełdy minerałów w USA oraz dr E.Gałuskin - Nowy sposób makrofotografii minerałów. W czasie trwania wystawy odbyła się wycieczka do muzeum geologicznego "Sztygarka" oraz sztolni ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej.

Na Giełdzie dominowały wyroby jubilerskie oraz minerały zagraniczne, agaty brazylijskie, geody ametystowe i in.l. Z minerałów polskich przeważały ozdobne naskorupienia blendy cynkowej z rejonu Olkusza oraz bursztyn. Zabrakło pięknych kolekcji polskich agatów, chryzoprazów, minerałów Strzegomia czy Tarnobrzega. W trakcie trwania wystawy jury konkursowe w składzie: prof. dr hab. A.T.Jankowski (Dziekan WNoZI, prof. dr hab. inż. E. Konstantynowicz (Prezes PTPNoZ), dr M.Czaja i dr L.Teper oceniło najlepiej zaprezentowane kolekcje. Pierwszej nagrody nie przyznano. Wyróżnienia za najciekawszą kolekcję dydaktyczną i przygotowanie merytoryczne otrzymali Alosza i Ksenia Gałuskin (Minerały Jakucji), za najciekawszą kolekcję minerałów Krzysztof Paw (Kalcyty z Czatkowic) oraz za najciekawszą kolekcję tematyczną - Zbigniew Kaszyca (Minerały rejonu olkuskiego). Za kolekcję paleontologiczną nie przyznano żadnej nagrody.

Sosnowiecka Wystawa i Giełda Minerałów i Skamieniałości jest jedną z największych tego typu imprez w kraju. Pierwsza giełda odbyła się na początku grudnia 1984 roku zorganizowana przez Koło Naukowe Gemmologów z inicjatywy dr J.Rzymełki. Od 1987 roku Wystawę organizują wspólnie WNoZ US oraz PTPNoZ. Corocznym komisarzem giełdy jest mgr J.Cabała. W tym roku zorganizowana została pierwsza giełda wiosenna pod kierunkiem komisarza mgr J.Ciesielczuk.

Wystawa i Giełda na stałe związała się ze środowiskiem akademickim, ruchem kolekcjonerskim oraz społecznoście lokalną, która co roku licznie ją odwiedza. Ma ona duży wpływ na popularyzowanie nauk geologicznych nie tylko wśród studentów Wydziału. Cieszy, gdy kilkuletnie dziecko posługuje się fachowymi nazwami minerałów i skamieniałości. Giełda w jakimś sensie zastępuje brak muzeów geologicznych w naszym regionie. Można na niej zobaczyć wiele, czasami rzadkich, minerałów i skamieniałości nie tylko z Polski ale z całego świata (nawet z Antarktydy). Uwagę przyciągają minerały z Rosji, których bogactwo jest olbrzymie. Giełda spełnia więc funkcje nie tylko komercyjne, ale i dydaktyczne dla studentów, młodzieży szkolnej i okolicznych mieszkańców. W czasie wystaw co roku odbywa się spotkanie zbieraczy, kolekcjonerów i studentów z naukowcami połączone z wygłaszaniem odczytów na różne tematy. Na sesjach tych gościli, między innymi, prof.dr hab.M.Sachanbiński (UWr), prof.dr hab.W.Heflik (AGH), dr St.Czarniecki (PAN). Dzięki wystawom Wydział wzbogacił się o telefax. Zyski z giełdy umożliwiły wyjazdy grup studentów i naukowców za granicę na wyprawy turystyczno-naukowe.W tym roku, dzięki funduszom z giełd i społecznej pracy grupy pracowników naukowych, powstało długo oczekiwane Muzeum Ziemi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sląskiego składające się z dwóch sal wystawowych: mineralogiczno-petrograficznej oraz paleontologicznej. Jest to godne jubileuszu ukoronowanie wieloletniej pracy organizatorów Wystaw i Giełd Minerałów i Skamieniałości.