Krótko o współpracy zagranicznej

1 września 1992 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowej z Karl-Franzens-Universitat w Grazu (Austria), które formalizuje kilkunastoletnie, bardzo dobre kontakty matematyków obu uniwersytetów. Koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest prof. Roman Ger - Instytut Matematyki.

9 października br., w trakcie pobytu w Granadzie na Kongresie Slawistycznym, prorektor UŚ prof. Piotr Fast spotkał się z rektorem Uniwersytetu w Granadzie. Zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowej. Nie precyzując dziedzin współpracy, porozumienie jest otwarte na wszelkie propozycje naukowo-badawcze. Jednakże w sposób pośredni nawiązuje do kontaktów, jakie już od lat 70 mają nasi geografowie z tą uczelnia.

W drugiej połowie października z wizytą przebywał u nas prof. Adolfo Eraso z E.T.S.I. de Minos (Szkoła Górnicza) z Madrytu, wchodzącej w skład Uniwersytetu Politechnicznego w Madrycie. 30 października prorektor prof. Marian Pulina parafował w imieniu władz UŚ porozumienie o współpracy naukowej z E.T.S.I. de Minos. Współpracę prowadzić będą geografowie i geolodzy obu uczelni.

W dniach 11 -14 listopada br. przebywała w Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku (dawniej Mińskim Instytucie Pedagogicznym im.Gorkiego) z okazji 70-lecia istnienia mińskiej uczelni oficjalna delegacja UŚ (piszemy o tym w osobnej informacji).

Autorzy: G.R.